Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Çocuklarda Timpanoplasti
 

Çocuklarda Timpanoplasti

Kanlıkama M., Mumbuç S., Yakıt T.

Üst solunum yolu infeksiyonlarının sıklığı, tübal faktörün daha ön plana çıkması, temporal kemik gelişiminin henüz tamamlanmamış olması, pansuman ve bakım problemleri gibi operasyon başarısını doğrudan etkileyen faktörler nedeniyle çocuk timpanoplastileri yetişkinlerinkinden bazı farklılıklar gösterir. Bu makalede 1991 ile 1996 tarihleri arasında kliniğimizde timpanoplasti ameliyatı yapılan ve yaşları 8-16 arasında değişen 29 olgunun 32 kulağına ait operasyon sonuçları sunuldu. 13 olguda mastoidektomili timpanoplasti, 10 olguda ossiküloplasti yapıldı. Greft tutma oranı % 88, işitme kazancı ortalaması 12.9 dB olarak elde edildi. Çocuk timpanoplastilerinde ossiküler probIemlerin yetişkinlere nazaran daha az olması preoperatif işitme kaybının daha düşük olmasına ve buna bağlı olarak postoperatif işitme kazancının az ofmasına neden olmaktadır. Ayrıca postoperatif effüzyon oluşumu diğer bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen çocuklarda timpanoplasti sonuçları yetişkinlerle kıyaslanabilecek kadar başarılıdır.

Tympanoplasty in Children

Kanlıkama M., Mumbuç S., Yakıt T.

Children tympanoplasties have some different points than adults. These are high incidence of upper respiratory tract infections, importance of tubal factor, underdevelopment of temporal bone, difficulties of dressing and follow-up. In this artiticle, the results of 32 ear of 29 patients aged between 8 to 16 and operated between 1991-1996 were reviewed. Tympanoplasty with mastoidectomy was performed in 13 patients and ossiculoplasty in ten. Graft take rate was 88% and hearing gain average was 12.9 dB. Although the hearing gain was lower than adult cases, the results of operation was comparable to the adult tympanopJasties from the view of graft take success and hearing treshold. . . İ-

Türk Otolarengoloji Arşivi 38/3 Syf:145-149

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale