Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Sübjektif İdiopatik Tinnituslu Hastalarda Serum Çinko Düzeyleri
 

Sübjektif İdiopatik Tinnituslu Hastalarda Serum Çinko Düzeyleri

Gökçel A., Erem M., Öktem F., Kızıler Ar.

Ocak 1996-Ağustos 1997 tarihleri arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı polikliniğine, kulak çınlaması şikayeti ile başvuran hastalardan seçilen sübjektif idiopatik tinnitus tanısı konmuş 17 olguda yapılan çalışmada serum çinko değerleri tespit edilmiştir. Serum çinko düşüklüğü ile bu antite arasında bir ilişkınin varlığı ispatlanmaya çalışılmıştır. Istatistiksel olarak benzer yaş dağılımına sahip 15 vakalık kontrol grubu (t=0.14; p>0.05) ıle yapılan karşılaştırmada, sübjektif idiopatik tinnitus'lu hastalarda serum çinko düzeyinin anlamlı oranda farklı olmadığı tespit edilmiştir (t=0.17; p>.O.05 / Student-t testi). Kulak burun boğaz pratiğinde sık karşılaşılan ve gerek tanı gerekse tedavi aşamalarında zorluk arz eden bu hastalığın etyoIojisinde çinko eksikliğinin yerini araştırırken genel tanı kriterlerini özetlemek istedik. .

Serum Zinc Levels of Pattents with Subjective Idiopathic Tinnitus

Gökçel A., Erem M., Öktem F., Kızıler Ar.

We measured the serum zinc Ievels of seventeen patients with the diagnosis of idiopathic subjective tinnitus who were randomly selected among patients complaining from tinnitus at is- tanbul University Cerrahpasa School of Medicine, Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery between January 1996 and August 1997 .We wanted to prove the relation between zinc deficiency and this disease. . The serum zinc Ievels of 15 control patients with statistically similar age distribution (t= 0.14; p>0.05) were compared with the study group and couldn't find any difference (t=O. 17; p>0.05) (Student's t test). While investigating the place of zinc deficiency among the causes of idiopathic subjective tinnitus, we wanted to summarize the diagnostic criteria of this frequent disease with compIex pathogenesis. .

Türk Otolarengoloji Arşivi 38/3 Syf:150-152

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale