Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Ani işitme kayıplarında Prognostik Faktörler
 

Ani işitme kayıplarında Prognostik Faktörler

Bora F., Yazıcı M.F., Yücel Z., Güvener G., Kuşçu V., Köroğlu U.

Bu çalışmada Aralık 1995 ve Temmuz 1998 tarihleri arasında SSK istanbul Eğitim Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniği'nde yatırılarak standart bir protokolle tedavi edilen 25 idyopatik ani işitme kaybı olgusu sunulmuştur. Tedavide; yatak istirahati, fiziksel aktivite kısıtlanması, kortikosteroid, pentoksifilin, plazma volüm genişletici dekstran ve fraksiyone heparinden meydana gelen bir protokol uygulanmıştır. Hastaların anamnez özellikleri, klinik ve Iaboratuar bulguları, başlangıçtaki işitme kaybının düzeyi ve odyometrik tipi, hastalığın ortaya çıkışıyla tedaviye başlama arasında geçen süre ve bunların prognostik etkileri incelenmiştir. Baştangıçtaki vertigo varlığının; işitme kaybının başIaması ile tedaviye başlama arasında geçen sürenin uzamasının ve başlangıçtaki işitme kaybının şiddetli olmasının prognozu olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir..

Prognostic Factors in Sudden Sensorineural Hearing Loss

Bora F., Yazıcı M.F., Yücel Z., Güvener G., Kuşçu V., Köroğlu U.

In this study, we presented 25 cases of idiopathic sudden sensorineural hearing loss which were hospitalised and treated with a standard treatment protocol in Ear, Nose, Troat Clinic of SSK Istanbul Hospital between December 1995 and July 1998. Bed rest, avoidence of strenuous activity, corticosteroids, plasma expander dextran, pentoxitylline and Iow molecular weight heparin were used in the combination therapy. History, clinical and Iaboratory findings, the severity and the audiometric type of the initial hearing loss, the time between the onset of the disease and the beginning of the treatment and !heir prognostic effects has been evaluated. The presence of vertigo, the delay between the onset of hearing loss and the beginning of the treatment, the severity of the initial ve hearing loss have been associated with a worse prognosis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38 / 3 Syf:169-174

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale