Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Brankial Kleft Kist Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Brankial Kleft Kist Karsinomu: Olgu Sunumu

Tutkun A., İnanlı S., Öztürk Ö., Çakaloğlu F.

Brankial kleftin gelişim anomalisi olan brankial kleft kistinden gelişen brankial kleft kist karsinomu primeri bulunamayan ve derin infiltrasyon gösteren Iateral servikal karsinomlarda düşünülmelidir. Tanımlandıktan sonra pek çok tartışmaya yol açan brankial kleft kist karsinomu için 1950 yılında tanı kriterleri geIiştirilmiştir. Bu kriterler içinde en önemlisi karsinomun normal kist epitelinden kaynaklandığının histopatolojik olarak gösterilmesidir. Çalışmamızda, brankial kleft kist karsinomlu bir olgu Iiteratür eşliğinde sunulmakta, brankial kleft kist karsinomu tanısı, patolojisi ve tedavi seçenekleri tartışılmaktadır.

Brancial Cleft Cyst Carcinoma : A Case Report

Tutkun A., İnanlı S., Öztürk Ö., Çakaloğlu F.

Branchial cleft cyst carcinoma originating from the branchial cleft cyst which is a developmental anomaly of the second branchial cleft must be stated in the differential diagnosis of Iateral cervical masses. Criteria for the diagnosis of branchial cleft carcinoma is established 1950. The most important criterion is the histologic proof of carcinoma arising from a normal cyst epithelium. We describe a patient who meets the modified 1950 criteria. We also review the Iiterature on branchial cleft carcinomas and discuss the diagnosis, histopathological features, and therapeutic options.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38 /3 Syf:175-179

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale