Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Yenidoğanda Konjenital Laringeal Sakküler Kist ( Olgu Sunumu)
 

Yenidoğanda Konjenital Laringeal Sakküler Kist ( Olgu Sunumu)

Özüdoğru E., Çaklı H., İlhan H., Altuntaş EE., Tekin N.

Yenidoğanda hava yolu obstrüksyonu yaparak solunum şikayetlerine neden olan Iaringeal sakküler kistler, büyük hacimlere ulaşmadığı sürece ses ve yutma fonksiyonlarında bozulmaya neden olmazlar. Erişkinlerde ise ses şikayetleri ön plandadır. Çoğunlukla Iaringeal ventrikülden kaynaklanan Iaringosellerle karışabilen bu konjenital anomali, Iaringosellerden, Iümeninin Iarenksle ilişkili olmaması ve hava içermemesi ile ayrılır. Yenidoğanda şiddetli solunum şikayetlerine yol açan bu patoloji, acil cerrahi müdahale gerektirebilir. Bu çalışmamızda kliniğimize, solunum sıkıntısı ve stridor ile başvuran konjenital laringeal sakküler kistli beş günlük bir yenidoğanda uyguladığımız tedavi ve bu tedavinin sonuçları Iiteratür bilgileriyle karşılaştırılmıştır.

Laryngeal Saccular Cyst in the Newborn ( Case Report)

Özüdoğru E., Çaklı H., İlhan H., Altuntaş EE., Tekin N.

Laryngeal saccular cysts which may cause respiratory problems by obstructing the airways in the newborns do not cause voice and swalIowing problems unless they reach Iarge volumes. Voice complaints are the main symptoms in adults. This congenital anomaly which may be misinterpreted as Iaryngocele can be differentiated by not having an air filled Iumen and connection with the Iaryngeal passage. Emergent surgical intervention is indicated for saccular cysts causing severe respiratory distress. In this report, the treatment of a five-day old child who was admitted to our clinic with a congenital Iaryngeal saccular cyst causing stridor and respiratory distress is presented and the results of thetreatment is compared with the Iiterature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38 /3 Syf:182

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale