Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2000 » Larenks Kanserlerinin Preoperatif Değerlendirilmesinde BT,MRG ve Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması
 

Larenks Kanserlerinin Preoperatif Değerlendirilmesinde BT,MRG ve Histopatoloji Bulgularının Karşılaştırılması

Değer K., Minareci Ö., Sencer S., Öztürk A., Işık Z., Keleş N.

Larenks kanserinin preoperatif değerlendirmesinde özellikle derin submukozal yayılım, kıkırdak invazyonu ve servikal lenf nodu metastazlarının varlığının bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada 21 Iarenks kanseri olgusunda, preepiglottik, prelarengeal, paralarengeal, subglottik bölge, ön komissür ve kıkırdak invazyonu ve servikal lenf nodu metastazı varlığı bilgisayarlı tomografl (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar histopatolojik bulgularla karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda preepiglottik, prelarengeal ve subglottik yayılımda MRG, kıkırdak invazyonu ve Ienf nodu metastazlarında BT daha doğru sonuç vermiş, ön komissür ve paralarengeal yayılımda iki modalite ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Larenks kanserinin preoperatif değerlendirmesinde görüntüleme klinik değerlendirmeye önemli katkıda bulunmaktadır. Çalışmamızda ve Iiteratürde elde edilen sonuçlar, daha koIay standardizasyon ve ulaşılabilirlik özellikleri de göı önüne alındığında, BT'nin birinci derecede tercih edilebileceğini düşündürmektedir.

Comparison of CT and MRI Findings with Histopathological Results in the Preoperative Evaluation of Laryngeal Cancer

Değer K., Minareci Ö., Sencer S., Öztürk A., Işık Z., Keleş N.

Deep submucosal and cartilage invasion and metastatic cervical Iymph nodes are important issues in the pretherapeutic evaluation of Iaryngeal cancer. In this study, preepiglottic, preIaryngeal, paralaryngeal, infraglottic, anterior commissure and Iaryngeal cartilage invasion and presence of metastatic cervical Iymph nodes have been assessed prospectively by computed ( tomdgraphy (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) and compared with histopathological findings in 21 patients with ( biopsy proven Iaryngeal cancer. Diagnostic value of MRI was superior in determining preepiglottic, prelaryngeal and infraglottic invasion, whereas CT was more precise in showing cartilage invasion and presence of cervical Iymph node metastases. No statistically significant difference was noted between the two modalities in determining paralaryngeal and anterior commissure invasion. Controversy upon preference of diagnostic modality in Iaryngeal cancer has not been finalized. Evidence from Iiterature as results of our study seem to indicate that CT can be the modality of choice in cases with Iaryngeal cancer taking into consideration the ease of standardization as well as accessibility in our country. , CT, MRI.

Türk Otolarengoloji Arşivi 38/3 Syf:153-158

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale