Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Nazofarenks Karsinomlarında tedavi yaklaşımımız:Ön çalışma sonuçları
 

Nazofarenks Karsinomlarında tedavi yaklaşımımız:Ön çalışma sonuçları

Özdemir H., Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S.

Amaç:Nazofarenks karsinomunda uyguladığımız radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu tedavisinin ön çalışma sonuçlarının ortaya konulması. Gereç ve Yöntem: 1995-1999 yılları arasında nazofarenks karsinomu tanısı alan ve kliniğimizde cisplatin ve 5-florourasil kemoterapisi ve radyoterapi alan 22 olgu retrospektif ve prospektif olarak incelenerek tedavi sonuçları bildirilmektedir. Bulgular: Kemoterapi ve radyoterapi kombinasyon tedavisi uygulan ve tedavisi tamamlanan 20 olguda ortalama yaşam süresi 46 ay ve hastalıksız yaşam süresi 24 aydır. Bir olguda bölgesel nüks, diğer bir olguda ise uzak metastaz gelişmiştir. Olgu- Iardan 21 'i hayattadır . Sonuç: Nazofarenks karsinomunun bilenen primer tedavisi radyoterapidir. Kemoterapinin rolü hakkında çeşitli sonuçlar bildirilmekte birlikte, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonunun surviyi arttırdığı belirtilmektedir. Ön çalışmamızda, tedavisi ta- mamlanan 20 olgudan 18'i (%90) hastalıksız olarak yaşamına devam etmektedir. Kemoterapi-radyoterapi kombinasyonunun sonuçlarının ortaya konulması için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Our Therapeutic Approach to Nasopharyngeal Carcinoma:Preliminary Results

Özdemir H., Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S.

Objectives: To evaluate the results of combined treatment with chemotherapy and radiotherapy in nasophamgeal carci- noma. Materials and Methods: Twenty-two cases with nasopharngeal carcinoma treated with combined cisplatinum and 5-flourouracil chemotherapy and radiotherapy between 1995-1999. These cases were retrospectively and prospectively analyzed and their treatment outcomes have been documented. Results: Combined chemotherapy and radiotherapy treatment have been completed in 20 cases. The mean survival was 46 months and the mean disease free survival was 24 months. In one case regional metastasis and in another case distant metastases have been documented. Twenty-one cases are still alive. Conclusion: Radiation therapy is the mainstay of treatment for nasopharyngeal carcinoma. Although there are controversial results about the role of chemotherapy in the treatment of na- sopharyngeal carcinoma, the combined radiotherapy and che- motherapy improved survival. In our series, eighteen cases (%90) were disease free. Large series are needed to assess the effects of combined chemotherapy and radiotherapy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:9-13

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale