Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » İdiopatik Fasiyal Sinir Paralizisinde Prednizolon ve Asiklovir Kombine Ted. Prednizolon Ted.ile karşılaştıırlması
 

İdiopatik Fasiyal Sinir Paralizisinde Prednizolon ve Asiklovir Kombine Ted. Prednizolon Ted.ile karşılaştıırlması

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö.

Son yıllarda idiyopatik fasiyal sinir paralisizi (IFSP) etyopatogenezinde ve tedavisinde viral patogenetik hipotez önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı IFSP'nin tedavisinde antiviral ajan olan asiklovirin prednizolon ile kombine edildiği tedavi protokolünün geleneksel prednizolon tedavi protokolüne üstünlüğünün olup olmadığının belirlenmesidir. Prospektif ve randomize çalışmamızda asiklovir + prednizolon (20 hasta) ve prednizolon (22 hasta) ile IFSP tedavisi uygulanan toplam 42 hastanın tedavi sonuçları karşılaştlrıldı. Asiklovir 10 gün boyunca günde 2400 mg ve prednizolon 1 mg/kg/gün olmak üzere 12 gün boyunca, azalan dozlarda uygulandı. Hastaların ortala- ma takip süresi minimum 3 aydır. Iki çalışma grubu arasında klinik iyileşme ve nöral rejenerasyon açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Çalışmamızın sonucunda IFSP tedavisinde prednizolon + asiklovir tedavisinin sadece prednizolon tedavisine göre üstünlüğünün olmadığı belirlendi. .

Idiopathic Facial Nerve Paralysis Treatment with Acyclovir and Pred.Compared with Pred. Alone.

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö.

In a prospective, controlled and randomized study, we compared the outcome of 42 idiopathic facial paralysis patients treated with acyclovir and prednisolone (n=20) compared with prednisolone alone (n=22). Acyclovir dosage was 2400 mg for 10 days and prednisolone given as a daily dose of 1 mg/ kg over the next 12 days. Minimum follow-up was 3 months in all patients. The clinical outcome, neural rejeneration and the incidence of sequela were the same in both groups. According to these results we concluded that acyclovir combination to prednisolone is not superior to prednisolone alone in the treatment of idiopathic facial paralysis. .

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:19-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale