Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkileri
 

Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkileri

Akman E., Şanlı A., Sezen O.S., Ünver Ş.

Amaç: Septoplasti sonrasında uygulanan üç farklı nazal tamponun, postoperatif nazal mukosiliyer klirens üzerine etkilerinin sintigrafik tetkiklerle değerlendirilmesi. Hastalar: Çalışmaya septoplasti uygulanan 24 hasta alındı. Yöntemler: Septoplasti uygulanan hastalar üç gruba ayrıldı. Üç farklı tampon materyali postoperatif dönemde kullanıldı (ekstrafor tampon, Merocellıg, tampon, silikon nazal splint). Her üç grupta preoperatif ve postoperatif dönemde, Tc99m kullanılarak yapılan sintigrafik tetkiklerle, bu materyallerin mukosiliyer klirens üzerine etkileri araştırıldı. Bulgular: Postoperatif mukosiliyer klirens süreleri, ekstrafor tampon kullanılan grupta 10.12 ± 2.58 dk, Merocell ® , tampon kullanılan grupta 8.62 ± 2.66 dk, silikon nazal splint kullanılan grupta 8.12 ± 2.58 dk olarak saptandı. Sonuç: Merocell ®, tampon ve silikon nazal splintin, nazal mukosiliyer klirensin düzelmesinde ekstrafor tampona göre daha faydalı olduğu tespit edildi.

Effects of Three Different Nasal Packing Materials on Postoperative Nasal Mucociliary Clearence after Septoplasty

Akman E., Şanlı A., Sezen O.S., Ünver Ş.

Objectives: To evaluate effect of three different nasal packings on postoperative nasal mucociliary clearence after septoplasty using sintigraphic studies. Patients: The study included 24 patients in whom septoplasty was performed. Materials and Methods: Patients that performed septoplasty were classified in three groups. Three different nasal packing material were applied postoperatively (extraphore nasal packing, Merocell ® ( silicone nasal splint). Effects of these materials on mucociliary clearence were evaluated by performing sintigraphic studies with Tc99m, pre and postoperatively. Results: Postoperative mucociliary clearence times were 10.12 ± 2.58 minutes in extraphore nasal packing group, 8.62 ± 2.66 minutes in Merocell ® group and 8.12 ± 2.58 minutes in silicone nasal splint group. Conclusion: Merocell ® and silicone nasal splints were found to be more beneficial than extrophore nasal packings on nasal mucociliary clerarence. .

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:25-29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale