Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist
 

Nörolojik Bulgu Veren Dev Brankial Kist

Toprak M., Öktem F., Öztürk Ö.

Brankial kese ve yarıkların anormal gelişimi kist, sinüs veya fistül şeklinde sonuçlanabilir. KBB pratiğinde sık rastlanmasına rağmen oldukça büyük olması ve nörolojik bulgu vermesi nedeniyle bir adet brankial kist vakası yayınlıyoruz. Boyun sağ tarafta şişlik, sağ kolda ağrı ve uyuşma şikayeti olan bu vakanın boyun bilgisayarlı tomografisinde sağ juguler vende kompresyon, Iarinkste itilmeye sebep olan multilokule kistik/hipodens kitle mevcuttu; Kitle ekstirpasyonu sonrası postoperatif dönemde üst ekstremite bulgularında düzelme gözlendi ve herhangi bir nüks oluşumuna rastlanmadı. Bu vesileyle brankial yarık anomalilerinin sıklığı, semptomları, tanı yöntemleri, ayırıcı tanısı ve operatif prosedürleri gözden geçirildi. , nörolo- jik bulgu.

Giant Branchial Cyst Presenting with Neurological Findings

Toprak M., Öktem F., Öztürk Ö.

The developmental anomalies of the branchial cysts or clefts may take the form of either a cyst, sinus or fistula. Although this is a common condition seen in ear-nose-throat practice we wanted to report a branchial cyst case, since the Iesion was big in size and causing neurological findings. The cervical tomputerized tomography of this case who had a swelling on the right side of the neck and pain and numbness on the right upper extremity revealed a multiloculated, cystic and hypodense mass causing shift of the Iarynx. During the postoperative period tollowing the removal of the mass an improvement of the upper extremity findings was observed and the Iesion did not show any .recurrence. Here we also discuss about the prevaIence of cleft anomalies, its symptoms, diagnostic methods, its differential diagnosis and operative procedures. .

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:39-42

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale