Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Servikal (Plunging) Ranula : Olgu Sunumu
 

Servikal (Plunging) Ranula : Olgu Sunumu

Görür K., Özcan C., Ünal M.

Ranula genellikle tek taraflı olarak ağız tabanında yerleşmiş bir mukoseldir. Servikal ranula veya diğer ismiyle plunging ranula 1se boyunda şışlikle kendini gösteren, sublingual glanddan geIişen müküs ekstravazasyon psödokistidir. Sıklıkla genç erişkin- Ierde görülen bir hastalık olmasına rağmen, iki ile 61 yaşları arasında rapor edilmiştir. Ranulanın etyolojisi bilinmemekle beraber , konjenital anomaliler , travma ve sublingual gland hastaIıkları ile beraber tanımlanmıştır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemesi Iezyonun orijinini ve yaygınIığını belirlemede faydalı olabnmekte, fakat sialografi ve ultrasonografi minimal bilgi sağlamaktadır. Servikal ranulanın preoperatif doğru teşhisinin konmasının güç olması sebebiyle hastalar , kistik kitle nedeniyle hem doğru teşhis hem de tedavi için cerrahi eksizyon geçirmektedirler. Servikal ranulanın tedavisi için çok değişik cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Ağız tabanının şişliği olmaksızın, servikal kitle olduğunda tercih edilecek cerrahi yöntem servikal yaklaşım olmalıdır. Göreceli olarak nadir görülmesi nedeniyle kliniğimizde servikal yolla eksize ettiğimiz ranula olgusunu sunduk.

Cervical ( Plunging) Ranula : A Case Report

Görür K., Özcan C., Ünal M.

Ranula is a mucosele, usually unilateral, Iocated inthe floor of the mouth. Cervical ranula or known also plunging ranula is a mucous extravasation pseudocyst arising from the sublingual gland and presents as a swelling in the neck. it is commonly seen in young adult, although reported age range is 2 to 61 years. The etiology of the ranula is unknown but has been described in association with congenital anomalies, trauma, and disease of sublingual gland. Computerized tomography scanning and magnetic resonance imaging can be useful in determining the origin and extend of the Iesion, but sialography and ultrasound provide minimal information. Because a correct pre-operative diagnosis of cervical ranula is often difficult, patients usually undergo surgical excision of the cystic mass for boih correct diagnosis and therapy. A wide variety of surgical procedures have been undertaken in the therapy of a cervical ranula. In the presence of a cervical mass without swelling of the oral floor , cervical approach must be the method of the choice. We present a ranula case which seen relatively rare and excised via a cervical route in our clinics. .

Türk Otolarengoloji Arşivi 39 /1 Syf:47-50

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale