Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar
 

Koklear İmplantasyon: Olgular, Problemler ve Cerrahi Komplikasyonlar

Batman Ç., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö.

Koklear implantasyon (Ki), geleneksel amplifikasyon yöntemlerinden yararlanamayan ve derin işitme kaybı olan hastaların rehabilitasyonunda kullanılabilecek güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı intrakoklear multikanal cihaz kullanım deneyimimizin paylaşılması, Ki programında karşılaştığımız problem ve komplikasyonların bildirilmesi ve görüşlerimizin tartışılmasıdır. Kasım 1995 ve Ağustos 2000 tarihleri arasında implantasyon uygulanan, yaşları 1.5 ile 67 arasında değişen (yaş ortalaması 21.8) 40 bayan (%60) ve 27 erkek (%40) olmak üzere toplam 67 olgu incelendi. Olgularımız 30 çocuk (yaşortalaması 6.7; yaş aralığı 1.5-14; 20 kız ve 10 erkek olgu) ve 37 erişkinden (yaş ortalaması 34; yaş aralığı 15-67; 20 bayan ve 17 erkek olgu) oluşmaktadır. Beş koklear ossifikasyonlu ve 4 koklear otosklerozlu olgu ile karşılaşıldı. Wegener granülamotozisi, Usher sendromu, kronik renal yetmezlik, kronik otitis media ve Mondini deformitesi gibi yüksek komplikasyon riski olan olgularda da Ki uygulandı. Takip süresi boyunca çoğunluğu kendiliğinden veya medikal tedavi ile düzelen minör komplikasyonlardan oluşan çeşitli komplikasyonlar tespit edildi. Koklear implant, hastanın hayat kalitesinde önemli düzelmeler sağlamaktadır. Cerrahi teknik, kritik durumlarda Ki ve cihaz donanımı ile ilgili araştırma ve gelişmeler ilerledikçe işitme engelliler için daha dinamik bir rehabilitasyon yöntemi elde edilecektir.

Cochlear Implantation: Patients, Problems and Surgical Complications

Batman Ç., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö.

Cochlear implantation (CI) has been established as a safe and effective method of rehabilitation of the profoundly hearingimpaired patients, who derive insufficient benefit from traditional amplification. The purpose of this report is to share our experience with intracochlear multichannel devices, deseribe the ratianale of our surgical approach, report on the problems and complications encountered in establishing CI program and discuss our viewpoint with suggestions. Sixty-seven patients (40 women [60%] and 27 men [40%]) with an average age of 21.8 years (range, 1.5 to 67 years) have been implanted between November 1995 and August 2000. The patients consisted of 30 infants (average age 6.7 years, range 1.5 to 14 years; 20 female and 10 male patients) and 37 adults (average age 34 years, range 15 to 67 years; 20 female and 17 male patients). We performed CI in patients with cochlear ossification (n=5) and cochlear otosclerosis (n=4). We experienced the implantation in patients with high risk of complications (Wegener's granulomatosis, Usher's syndrome, chronic renal failure, chronic otitis media and Mondini's deformity). Complications were detected during the follow-up period, the majority of which were minor and self-limiting, or amenable to medical therapy. Cochlear implant makes a very perceptible improvement in patienfs quality of life. Further research and development in surgery and hardware is a dynamic form of rehabilitation for the deaf.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:2 Syf:89-95

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale