Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi
 

Tükürük Bezi Kitleleri: 112 Olgunun Analizi

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Çetinkaya T., Keleş E., Alpay H.C.

Histopatolojik yapıları değişkenlik gösteren tükürük bezi tümörlerinin tedavileri halen tartışmalara neden olmaktadır. Tüm vücut tümörlerinin %3'ünü oluşturan tükürük bezi tümörlerinin %80'i parotis bezinden, %10-15' i submandibüler bezden gelişir. Geriye kalan küçük bir yüzdeyi de sublingual bez ve aerodijestif bölgede yerleşmiş olan minör tükürük bezierinden kaynaklanan tümörler oluşturur. Bu çalışmada 1990-2000 yıllarıarasında fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği' ne tükürük bezinde şişli k şikayeti ile başvuran 112 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Toplam 112 tükürük bezi kitlesinin 60'1 (%53.7) parotis bezinden, 45'i (%40.1) submandibüler bezden, 7'si (%6.2) ise minör tükürük bezierinden kaynaklanıyordu. Parotis bezi kitlelerinin %83.3'ü benign, %16.6'51 malign, submandibüler bez kitlelerinin %86.6'51 benign, % 13.3'ü maligri, minör tükürük bezi kitlelerinin ise %42.8'i benign %57.1 ii malign karakterde idi. Çalışmada, bu olguların histopatolojik raporları ve uygulanan tedavi yöntemleri analiz edilerek literatür bilgisi ile sunuldu.

Masses of Salivary Glands: Analysis of 112 Cases

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Çetinkaya T., Keleş E., Alpay H.C.

Treatment of salivary gland tumors is stili contraversial since their histopathological structures are not uniformed. Tumors of salivary glands constitute 3% of total body tumors and 80% and 10-15% of them are originated from parotid and submandibular glands, respectively. Rest of smail percentages of salivary gland tumors are originated from sublingual gland and minor salivary glands located in aerodigestive region. In this study, we retrospectively examined files of 112 patients who came to our ENT clinic at fırat University, Fırat Medical Center with complaints of masses in salivary glands. Distribution of origins of 112 salivary gland masses of parotid, submandibular and minor salivary glands are 60 (53.7%), 45 (40.1 %), 7 (6.2%) respectively. Percentages of benign cases of parotid, submandibular and minor salivary gland masses were 83.3%, 86.6%, 42.8%, respectively. On the other hand, 16.6% of parotid, 13.3% of submandibular gland and 57.1 % of minor salivary gland masses were malignant. In this study, we present analysis of histopathological reports and treatment of 112 cases along with current knowledge.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:2 Syf:104-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale