Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kulak Burun Boğaz Morbiditesi
 

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kulak Burun Boğaz Morbiditesi

Toprak M., Ada M., Cansız H., Uzel Ö., Gülen H., Öktem F., Tuskan K.

Nazofaringeal karsinom, etyolojisindeki farklı özellikler, tanısal güçlükler ve radyoterapiye iyi cevap vermesi nedeniyle kulak burun boğaz maligniteleri arasında ayrı bir yere sahiptir. Ana tedavi metodu olan radyoterapinin olası komplikasyon oranlarının yüksekliği ve bunların hayat kalitesini etkiliyor oluşu nedeniyle bu çalışmayı planladık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı'nda 19791997 yılları arasında radyoterapi görmüş nazofarinks karsinom tanılı hastalardan 20'sini çalışma kapsamına aldık. Literatürdeki önceki çalışmalar nazal mukoza problemleri üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Bildirilen yan etkiler arasında ağız kuruluğu başta gelirken, östaki disfonksiyonuna bağlı değişken işitme kayıpları, hipofiz glanda bağlı problemler, trismus ve diş sorunları diğer önemli yan etkilerdi. Hastalarımızda, demografik özelliklerinin yanısıra, ağız kuruluğu şiddeti, maksimum ağız açıklığı, diş kayıpları, nazofarinkste kabuklanma derecesi, rinomanometri ve timpanometri bulguları değerlendirilerek sözkonusu yan etkiler incelendi.

Postirradiation Morbidity in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma

Toprak M., Ada M., Cansız H., Uzel Ö., Gülen H., Öktem F., Tuskan K.

Nasopharyngeal carcinoma has some unique features among the other head and neck malignancies because of different etiologic factors, diagnostic problems during presentation and high response rate to radiation therapy. Although radiation therapy is the major ehdice of therapy, it may cause some si de effects, which influence the patients' quality of life. We investigated the extent of these influences on 20 nasopharyngea! cardnama cases, who were treated at Istanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Radiation Oncalogy, between 1979 and 1997. Previous studies in the lite rature were focusing on nasal mucosal problems. Among the side effects reported, dry mouth was the most important one, while fluctuating hearing lass due to eustachian tube dysfunction, hypophyseal dysfunction, trismus and dental problems were other major side effects. Presenting their demographic features we alsa investigated these comman side effects by evaluating severity of dry mouth, maximal mouth opening, tooth losses, amount of nasopharyngeal crusting, rhinomanometry and tympanometry findings.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:2 Syf:121-126

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale