Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Larinksin Verrüköz Karsinomu
 

Larinksin Verrüköz Karsinomu

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Özer N.

Verrüköz karsinom, epidermoid karsinornun seyrek rastlanan iyi diferansiye bir formudur. Mikroskopik incelemede histolojik malignite kriterleri göstermediğinden benign lezyonlarla çok sık karışır. Tüm larinks kanserlerinin % 1-3'ünü oluşturur ve genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülür. Etyolojisinde Human papilloma virüs ve sigara içimi sorumlu tutulmakla birlikte bu konu tam olarak aydınlatılmamıştır. Bizim 1992-2000 yılları arasında tedavi ettiğimiz 127 larinks kanseri olgu serimizde 7 (%5.5) verrüköz karsinoma olgusu tespit ettik ve tedaviyi kabul etmeyen bir olgu hariç tümüne cerrahi tedavi uyguladık. Takip süremiz kısa olmakla birlikte (ortalama 42.3±28.4 ay) olgularımızın hiçbirinde rekürrense rastlamadık. Bu nedenle verrüköz karsinom olgularının mümkün oldukça konservatif cerrahi rezeksiyonla tedavi edilmesini, boyun disseksiyonunun sadece klinik olarak etkilenmiş boyunlara uygulanmasını; radyoterapinin ise cerrahi tedaviyi kabul etmeyen ve morbidite oranı yüksek olan vakalarda uygulanmasını öneriyoruz.

Verrucous Carcinoma of the Larynx

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Özer N.

Verrucous cardnama is a well differentiated form of squamous cell cardnama and see n rarely. Histopathologically it is difficult to show malignancy criteria therefore it is frequently confused with benign lesions. It accounts for 1-3% of all larynx cancers and is generally suffered by males over the age of 50. Although human papilloma virus and smoking are thought to be responsible for in etiology of verrucous cardnoma, this matter has not been fully understood. In 127 cases of larynx cancer patients admitted to our elinic between 1992 and 2000, we diagnosed 7 (5.5%) verrucous cardnoma cases who underwent surgical treatment (except one who did not accept treatment). Although our follow-up period was short (42.3±28.4 rnonths) no recurrence was seen in our patients. Therefore, we recommend that verrucous cardnoma patients should be treated with conservative surgical resection, neck dissection should be applied only to elinically positive necks, and radiotherapy should be given to patients rejecting. surgical treatment and have the high rate of morbidity.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:255

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale