Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Jüvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisinde Pre-operatif Polivinil Alkol Embolizasyonunun Klinik Değeri
 

Jüvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Tedavisinde Pre-operatif Polivinil Alkol Embolizasyonunun Klinik Değeri

Özdem C., Koç C., Beriat K., Arıkan O.K.

Jüvenil nazofarengeal anjiofibromun tedavisinde pre-operatif embolizasyonun yeri tartışmalıdır. Embolizasyonun klinik etkinliğini değerlendirmek amacıyla, kliniğimizde 1994-2000 yıllarıarasında histopatolojik tanısı jüvenil nazofarengeal anjiofibrom gelen, embolizasyon uygulanan ve uygulanmayan on hasta retrospektif olarak analiz edilmiştir. Bu vakaların beşine polivinil alkol ile selektif embolizasyon uygulanmıştır. Sadece cerrahi tedavi uygulanan olgulardaki intra-operatif kanama miktarı ortalama 2530 cc, verilen transfüzyon ünitesi ortalama 4.4 unit olarak bulunmuştur. Cerrahi öncesi pre-operatif embolizasyon uygulanan olgularda ise intra-operatif kanama miktarı ortalama 1590 cc, verilen transfüzyon ünitesi ise ortalama 2 unittir. Sonuçlar, pre-operatif polivinil alkol ile embolizasyonun intra-operatif kanama miktarını, transfüzyon ihtiyacını ve operasyon süresini azaltmada güvenilir ve etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Clinical Value of Pre-operative Polyvinyl Alcohol Embolization in Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma

Özdem C., Koç C., Beriat K., Arıkan O.K.

Role of the pre-operative embolizatian in the treatment of juvenile nasopharyngeal angiofibroma, is controversial. For the purpose of evaluating clinical effectiveness of embolizatian, ten patients who came to our clinic with histopathological diagnosis of juvenile nasopharyngeal angiofibroma and who are and not administered embolizatian between 1994 and 2000, have been retrospectively analyzed. In five of the cases, selective embolizatian method has been administered with polyvinyl alcahal (PVA). In cases where only surgical treatment is administered, it is found that average intraoperative bleeding amount is 2530 cc and transfusion unit administered is 4.4 units. In the cases where preoperative embolizatian is administered, intraoperative bleeding amount is 1590 cc and number of transfusion units is 2. Results indicated that embolizatian with preoperative polyvinyl alcahal is a reliable and effective method in decreasing the amount of intraoperative bleeding, transfusion need and duration of the surgical operation.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:267

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale