Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Stapes Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız
 

Stapes Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız

Ketenci İ., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Çağlı S.

Amaç: Bu çalışmanın amacı otosklerozdaki hava kemik açıklığını düzeltmek için stapes cerrahisi yapılan hastaların sonuçlarınıincelemektir. Gereç ve Yöntem: 29 hasta retrospektif olarak odyolojik test sonuçları, cerrahi teknik ve komplikasyonlar açısından incelendi. Hava-kemik açıklığındaki kapanma aşağıdaki sınıflamaya göre değerlendirildi: Başarılı (kapanma <10 dB); kısmen başarılı(kapanma >10 dB); başarısız (kapanma yok) veya daha kötü. Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama hava kemik açıklığı 34.8 dB'di. Genel anestezi altında 19 kulakta (%63) stapedotomi, 11 kulakta (%27) parsiyel veya total stapedektomi yapıldı. 26 olguda (%87) hava-kemik açıklığındaki kapanma başarılı veya kısmen başarılıydı. Bir olguda erken postoperatif dönemde sensarinöral işitme kaybı gelişti. Sonuç: Otoskıeroı cerrahisi işitmeyi düzeltmekte etkili ve güvenli bir işlemdir ve komplikasyonlar nadir görülür.

Stapes Surgery: Our Clinical Results

Ketenci İ., Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Çağlı S.

Objectives: The purpose of this study was to examine the results for patients who had a stapes surgery to correct air-bone gap in otosclerosis. Materials and Methods: Retrospective analysis were made in 29 patients. Charts were reviewed for technique, audiological test results and complications. Closure of the air-bone gap was assessed according to the following classification system: satisfactory, (closure at <10 dB); partially satisfactory, (closure at >10 dB); unsatisfactory (no closure) or poor. Results: The mean air-bone gap was 34,8 dB before surgery. Smail fenestra stapedotomy was performed in 19 ears (63%) and partial or total stapedectomy were performed in 11 ears (27%) under general anesthesia. Satisfactory and partially satisfactory closure of air-bone gap were obtained in 26 cases (87% ). Sensorineural hearing lass occurred in one case (3%) in early postoperative period. Conclusian: Surgery for otosclerosis is a safe and effective method for restoring hearing. Complications are rare.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:281

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale