Odituvar Nöropati

Kirazlı T., Erdem T.

Odituvar nöropati terimi; püf ton adyogramlarda ve odituvar beyin sapı yanıt odyogramlarında (BERA) kayıp ve kelime diskriminasyonunda bu kayba göre daha fazla bozulmayla beraber, normal dış tüylü hücre fonksiyonu gösteren [koklear mikrafanikierin ve otoakustik emisyon (OAE) yanıtlarının normal olması] olguları tanımlayan bir bozukluğu tarif etmektedir. Bu terim son zamanlarda tıbbi literatürde gittikçe artan sıklıkta kullanılmaya başlamıştır. Burada odituvar nöropati tanısı alan 3 olgumuzu sunacağız.

Auditory Neuropathy

Kirazlı T., Erdem T.

"Auditory neuropathy" term describes adisorder in patients with hearing lass confirmed with pure tane audiograms but impaired word discrimination out of portian to the pure tane thresholds, absent or abnormal auditory brain-stem responses, and normal outer hair cell activity demonstrated with preserved cochlear microphonics and otoacoustic emission results. In this study, 3 patients who were identified as auditory neuropathy are reported.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:292

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale