Odituvar Nöropati

Kirazlı T., Erdem T.

Odituvar nöropati terimi; püf ton adyogramlarda ve odituvar beyin sapı yanıt odyogramlarında (BERA) kayıp ve kelime diskriminasyonunda bu kayba göre daha fazla bozulmayla beraber, normal dış tüylü hücre fonksiyonu gösteren [koklear mikrafanikierin ve otoakustik emisyon (OAE) yanıtlarının normal olması] olguları tanımlayan bir bozukluğu tarif etmektedir. Bu terim son zamanlarda tıbbi literatürde gittikçe artan sıklıkta kullanılmaya başlamıştır. Burada odituvar nöropati tanısı alan 3 olgumuzu sunacağız.

Auditory Neuropathy

Kirazlı T., Erdem T.

"Auditory neuropathy" term describes adisorder in patients with hearing lass confirmed with pure tane audiograms but impaired word discrimination out of portian to the pure tane thresholds, absent or abnormal auditory brain-stem responses, and normal outer hair cell activity demonstrated with preserved cochlear microphonics and otoacoustic emission results. In this study, 3 patients who were identified as auditory neuropathy are reported.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:292

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale