Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Majör Burun Defektlerinin Onarımında Alın Flebinin Kullanımı
 

Majör Burun Defektlerinin Onarımında Alın Flebinin Kullanımı

Tınaz M., Başerer N., Oysu Ç., Aslan İ., Başaran B.

Amaç: Majör burun defektierinin onarımında paramedian alın flebinin kullanımını değerlendirmek ve bu yöntemi mevcut diğer rekonstrüksiyon yöntemleri ile karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Nisan 1997 - Aralık 2000 tarihleri arasında Istanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda toplam 10 adet majör burun defekti bulunan olgunun rekonstrüksiyonu paramedian alın flebi ile gerçekleştirildi. Olguların tümünde majör kanser cerrahisi sonrasında gelişmiş geniş doku kaybı mevcuttu. Bulgular: Olguların tümünde rekonstrüksiyon tatmin edici sonuç vermiştir. Karşılaşılan en önemli komplikasyon, orta vadede burun iç döşemesinin kontraksiyonu neticesinde ortaya Çıkan vestibül stenozudur. Sonuç: Majör burun defektierinin onarımında kullanılan paramedian alın flebi son derece kullanışlı ve ekonomik bir yöntemdir. Böylesine majör defektierin onarımında her zaman ilk seçenek olarak düşünülecek yöntemlerin başında gelmektedir.

The Use of the Forehead Flap in the Reconstruction of the Major Nasal Defects

Tınaz M., Başerer N., Oysu Ç., Aslan İ., Başaran B.

Objectives: The aim of the study is to evaluate the paramedian forehead flap in the reconstruction of the major nasal defects and to compare the results with other reconstruction methods. Materials and Methods: Paramedian forehead flap has been performed in reconstruction of 10 cases with major nasal defects between April 1997 and December 2000 in Istanbul University, Faculty of Medieine. All of the cases were surgically ablated cases due to nasal careinomas. Results: The reconstruction in all cases revealed out satisfactory results. The main complication was the postoperative deformity which was encountered as a result of contraction of the inner lining of the nasal cavity. Conclusion: Paramedian forehead flap is a versatile and costeffective method for the reconstruction of defects following major surgical procedures of the nose.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:300

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale