Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Periferik Vertigo Nedeni Olarak Anterior İnferior Serebellar Arter İnfarktı
 

Periferik Vertigo Nedeni Olarak Anterior İnferior Serebellar Arter İnfarktı

Külekçi M., Oysu Ç., Şahin A.A.

Akut anterior inferior serebellar arter (AICA) infarktları sık değildir. Vertigo, unilateral işitme kaybı, ataksi, fasyal uyuşma ve paralizi AICA infarktında sık görülen semptomlardır. Ancak hipertansiyon ve diabetin majör risk faktörü olduğu bu olgularda infarkt tam oluşmadan önce iç kulak ve vestibüler sinirin geçici iskemisine bağlı izole periferik vertigo görülebilir. Bu çalışmada medikal tedaviye yanıt vermeyen periferik vertigo ile başvuran AICA infarktı olgusu sunulmaktadır. Bildirilen bu olguda olduğu gibi tedaviye dirençli vertigo olgularında hipertansiyon ve/veya diabet gibi risk faktörleri varsa akla AICA infarktı gelmeli ve MRI gibi ileri tanı yöntemlerine başvurulmalıdır.

Anterior Inferior Cerebellar Artery Territory Infaret as Cause of Peripheral Vertigo

Külekçi M., Oysu Ç., Şahin A.A.

Acute infarets of anterior inferior eerebellar artery (AICA) are unusual. At the time of the infarction, vertigo, unilateral hearing 1055, ataxia, facial numbness and palsy are symptoms frequently observed. However, transient isehemia of the inner ear and vestibular nerve prior to the infarction may result in isolared peripheral vertigo in subjeets with risk faetors of hypertension and/or diabetes. In this study an AICA infarction ease with peripheral vertigo that is resistant to medical management is presented. Like this ease we mentioned, in patients with med ieally resistant peripheral vertigo and whom earry those risk faetors, an infafet of AICA should be eonsidered and further investigations such as an MRI should be performed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:4 Syf:310

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale