Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Rinoplasti Sonrasında Oluşan Ödem ve Ekimoza Steroidlerin Etkileri
 

Rinoplasti Sonrasında Oluşan Ödem ve Ekimoza Steroidlerin Etkileri

İnci E., Öktem F., Erişir F.

Rinoplasti sonrasında oluşan postaperatıf ödem ve ekimolU azaltmada tek doz deksametazonun etkinliğini belirlemek için plasebo kontrollü prospektif bir randomize, çift kör çalışma planlandI. Hump rezeksiyonu ve lateral osteotomi uygulanan elli altı hasta çalışmaya dahil edildi. Otuz hastaya cerrahiden önce 10 mg intravenöz deksametazon, yirmi altı hastaya plasebo verildi. Postoperatif ödem ve ekimezun skorlaması yaklaşık olarak operasyondan 24 saat sonra başladı. Tüm hastalar yazarlar tarafından opere edildi. 24 saat sonraki periorbital ödem ve ekimozun şiddetini değerlendirmek için 4 puanlık bir skala kullanıldı. intravenöz olarak uygulanan 10 mg deksametazonun postoperatif ödem ve ekimozu anlamlı derecede azalttığı gözlendi. Steroid ve plasebo grupları arasında, ilk iki gündeki ödem ve ekimoz arasındaki farklar klinik ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Steroid uygulanan olgu grubu, plaseboyla kıyaslandığında steroidlerin rinoplastideki ödem ve ekimozu azaltmada anlamlı bir yararı olduğu, fakat etkisinin ilk iki günden sonra kaybolması nedeni ile iyileşme süresini kısaltmadığı gözlendi. Deksametazon uygulamasına bağlı herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Effects of Steroids on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty

İnci E., Öktem F., Erişir F.

A randamized, prospective double-blind study with placebo control was planned to determine the effects of a single-dose dexamethasone in reducing postoperative edema and ecchymosis af ter rhinoplasty. Fifty-six consecutive patients who underwent rhinoplasty with hump removal and lateral osteotomies were enrolled in this study. Thirty patients received 10 mg of dexamethasone intravenously before surgery and twenty-six patients received placebo. Postoperative scoring of edema and ecchymosis was begun approximately 24 hours af ter surgery. All patients were operated by the authors. A 4-point scale was used to assess the extent of periorbital edema and ecchymosis 24 hours postoperatively. A single-dose of 10 mg of dexamethasone intravenously reduced postoperative edema and ecchymosis significantly. The first two days differences between the sterold and placebo groups for edema and ecchymosis were clinically and statistically significant (p < 0.05). This study showed a statistically significant benefit of steroids when compared to placebo in decreasing edema and ecchymos is in rhinoplasty. However, the effect of dexamethasone has disappeared af ter the first two days, and its use did not shorten the recovery. No complications were attributed to the administration of dexamethasone.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:3 Syf:171-175

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale