Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Otitis Medianın İntrakranial Komp likasyonları
 

Otitis Medianın İntrakranial Komp likasyonları

Topaloğlu İ., Işıksaçan V., Bucak A., Eker L.

Otitis medianın intrakranial komplikasyonları antibiyotiklerin kullanıma girmesiyle önemli oranda azalmış olmakla birlikte günümüzde de insan yaşamını ve sağlığını tehdit etmektedir. SSK Okmeydanı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde 01.05.1999-15.07.2000 tarihleri arasında intrakranial komplikasyonlu otitis media nedeniyle tedavi edilen 6 hastayı retrospektif olarak inceledik. Hastalardan 2'sinde menenjit, 1 'inde sigmoid sinüs trombozu (55T), 1 'inde menenjit ve 55T birlikte, 1 'inde beyin absesi, 1 'inde ensefalit saptandı. Ayırıcı tanıda klinik ve laboratuar bulgularının yanısıra bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, manyetik rezonans anjiyografi gibi modern görüntüleme yöntemlerinden de yararlanıldı. Tüm hastalarımızda yüksek doz intravenöz antibiyotik tedavisi ve radikal mastoidektomi uygulandı. 55T teşhisi konan iki hastadan birinde trombüsün çıkarılması ve internal juguler ven bağlanması, diğerinde ise yalnızca trombüsün çıkarılması ilave edildi. Beyin abseli bir hastaya nöroşirürjikal girişim uygulandı. Hastalarımızın postoperatif dönemlerinde önemli bir problemle karşılaşılmadı.

Intracranial Complications of Otitis Media

Topaloğlu İ., Işıksaçan V., Bucak A., Eker L.

Although the intracranial complications of otitis media has been reduced marvelously af ter the advent of antibiotics, they stili threaten the human life and health in this century. We examined 6 patients with intracranial complications who were diagnosed and treated in 5.5.K Okmeydanı Hospital between 01.05.1999-15.07.2000 retrospectively. We recognized 2 patient with meningitis, 1 patient with sigmoid sinus thrombosis (SST), 1 patient with brain abcesses, 1 patient with encephalitis, 1 patient with multiple complications including meningitis and SST. We used computed tomography, magnetic resonance and magnetic resonance angiography as modern radiologic methods in addition to other clinical and laboratory findings for differential diagnosis. We used high doses of IV antibiotherapy and performed complete radical mastoidectomi in all patients. We performed additional SST extirpation with juguler vein ligation in 1 patient and only SST extirpation in the other one who was diagnosed as 55T. Neurosurgical management was carried out in one patient with brain abcesses. All patients recovered with no problems.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:3 Syf:177-181

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale