Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2001 » Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlarının Dağılımı: Patolojik Analiz
 

Boyun Diseksiyon Materyallerinde Lenf Nodlarının Dağılımı: Patolojik Analiz

Batman Ç., Üneri C., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Ayanoğlu E., Kaya H.

Amaç: Çeşitli boyun diseksiyonu modifikasyonlarında lenf nodlarının patolojik analizlere bağlı olarak dağılımını incelemek. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde son 10 yılda çeşitli baş ve boyun kanserleri nedeni ile boyun diseksiyonu uygulanan olguların boyun spesimenleri retrospektif olarak incelendi. Boyun spesimenlerinde patolojik mikroskopik incelemeler sonucunda saptanan lenf nodlarının sayısı kaydedildi. Boyun diseksiyonu tekniği ve çıkarılan lenf nodlarının sayısı karşılaştırıldı. Bulgular: Boyun diseksiyonu uygulanmış olan 86 olgunun 101 boyun spesimeni incelendi (15 olguya bilateral boyun diseksiyonu uygulandı.) Olgular boyun diseksiyonu sırasında korunan lenfatik olmayan yapılara göre gruplandırıldılar. 5.0 radikal boyun diseksiyonu (Grup 1), 28 modifiye radikal boyun diseksiyonu 11. kranyal siniri koruyarak (Grup 2), 13 fonksiyonel boyun diseksiyonu 11. kranyal siniri, internal juguler yeni ve sternokleidomastoid kası koruyarak (Grup 3) tespit edildi. Kalan 10 olguya ise değişik boyun diseksiyonu modifikasyonları uygulandı. Sonuç: Boyun diseksiyonu sırasında korunan lenfatik olmayan yapılar arttıkça çıkarılabilen lenf nodlarının sayısı azalmaktadır.

Distribution of the Lymph Nodes in Neck Dissection Materials: Pathological Analysis

Batman Ç., Üneri C., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Ayanoğlu E., Kaya H.

Objectives: To analyze the Iymph nodes in various neck dissections based on pathological analysis. Material and Method: The neck specimens of 86 patients who underwent neck dissection for head and neck malignancies in the last 10 years were reviewed retrospectively. The number of Iymph nodes documented by pathologic microscopic examination s was recorded. The neck dissection technique and the number of Iymph nodes removed were compared. Results: 101 neck spesimens of 86 patients were reviewed (15 cases had bilateral neck dissection). The patients were grouped according to the non-Iymphatic structures preserved during neck dissection. 50 radical neck dissections (Group 1), 28 modified radical neck dissections sparing the eleventh cranial nerve (Group 2), 13 functiona/ neck dissections sparing the eleventh cranial nerve, internal jugular vein and sternocleoidomastoid muscle (Group 3) were documented. The remaining 10 cases had other modifications of neck dissections. Conclusion: The number of Iymph nodes in the neck specimens decreases as the number of non- Iymphatic structures preserved during neck dissection increases.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:39 S:2 Syf:187-193

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale