Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Larenks Kanserlerinde Tümör Yayılımının Rijit Endoskoplarla Değerlendirilmesi*
 

Larenks Kanserlerinde Tümör Yayılımının Rijit Endoskoplarla Değerlendirilmesi*

Üstündağ E., Aydın Ö., Şengör A.

Amaç: Operasyon mikreskebu kullanılarak yapılan direkt larengoskopi (mikrolarengoskopi), larengeal patolojilerin net olarak değerlendirilmesini ve larenkse yönelik mikrocerrahi işlemlerin yapılmasını sağlayan geleneksel bir metoddur. Mikrolarengoskapı (MLS) ile sadece larenksin vertikal ekseni boyunca gözlem yapılması mümkündür. Larengeal karsinamlarda tümör yayılımı hakkında daha fazla bilgi elde etmek açısından, değişik görüş açılarındaki rijit endoskopların, üstünlüğünün değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Genel anestezi altında, farklı evrelerde larenks karsinamlu 22 hastaya süspansiyon mikrolarengoskopi yapıldı. Farklı açılarda (0°, 30° ve 70°), farklı uzunluklarda (18 cm ve 30 cm) ve çapı 4 mm olan endoskoplar kullanıldı. Hem mikrolarengoskopik hem de rijit endoskopik görüntü kayıtları için renkli video kamera, monitör ve video kaydedici kullanıldı. Bulgular: Larengeal karsinamlarda tümör yayılımı hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak amacıyla kullanılan rijit endoskopik değerlendirme, epiglot petiolu, ön komissür, arka komissür, vokal kordların alt yüzeyi, subglottik bölge ve trakeallezyonlarda mikrolarengoskopiye göre ek bilgiler sağladı. Sonuç: Larengeal karsinamlarda tümör yayılımı hakkında daha doğru değerlendirme ve doğru preoperatif plan yapmak için rijit endoskop kullanımın yararlı bir metot olduğu düşünüldü.

The Evaluation of the Tumor Extension of the Laryngeal (arcinoma with Rigid Endoscopes

Üstündağ E., Aydın Ö., Şengör A.

Objectives: Direct laryngoscopy using the operating microscope (microlaryngoscopy) that is a traditional method provides a clear observation of the laryngeal pathologies and allows fine surgery to the larynx. Microlaryngoscopy (MLS) permits only the observation of the larynx along a vertical axis. To evaluate the superiority of the rigid endoscopes with different angles of visian for the further information about tumor extension of the laryngeal carcinomas. Materials and Methods: Twenty-two patients in different stages of laryngeal carcinoma were examined by microlaryngoscopy and rigid endoscopy under general anesthesia. Endoscopes which have different angles (0°, 30° and 70°) and length (18 cm and 30 cm) and 4 mm diameter were used. Both microlaryngoscopic and rigid endoscopic images were recorded using color video camefa, video recorder and monitar. Results: Rigid endoscopy to get further information for tumor extension of laryngeal carcinoma was superior to microlaryngoscopy in respect of the peticle of the epiglottis, anterior commissure, posteridr commissure, lower surface of the vocal fold, subglottic region and tracheallesions. Conclusian: We concluded that the usage of rigid endoscopes in order to perform a more accurate diagnostic evaluation about the tumor extension of the laryngeal carcinoma was a beneficial method.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:3 Syf:185-188

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale