Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Boyun Diseksiyonu Sonrasında Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlarının Elektromiyografi ile İncelenmesi
 

Boyun Diseksiyonu Sonrasında Spinal Aksesuar Sinir Fonksiyonlarının Elektromiyografi ile İncelenmesi

Seven H., Çalış A.B, Çelik M., Turgut S., Diler Y.

Çalışmamızda, boyun diseksiyonlarında (BD) spinal aksesuar sinirin (SAS) korunmasının veya feda edilmesinin omuz fonksiyonlarına etkisinin, postoperatif radyoterapinin (RT) SAS fonksiyon kaybına etkisinin ve sistemik periferik nöropati (SPN) varlığının SAS fonksiyon kaybının elektromiyografi (EMG) bulgularına nasıl yansıdığının değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimizde Aralık 1993 - Eylül 1998 tarihleri arasında toplam 35 BD uygulanan 20 hastada SAS fonksiyonları postoperatif olarak sübjektif ve objektif muayene ve EMG ile retrospektif olarak incelendi. Hastalara postoperatif dönemdeki yakınmaları ve fonksiyon kaybıyla ilgili anket uygulandı. Klinik muayenede görünüm değişikliği, aktif abdüksiyon derecesi ve kas gücü kontrol edildi. Rutin nörolojik muayene ve SPN varlığını araştırmaya yönelik rutin EMG'nin ardından SAS ve trapez kasına yönelik EMG uygulandı ve sonuçları normal, hafif, orta ve ağır derecelerde nörojen tutulum olarak dört grupta incelendi. SAS'i feda edilen 3 olguda EMG ile orta ve ağır nörojen tutulum, SAS'i korunan 32 olgunun 22'sinde (%70) EMG ile ya normal bulgular veya hafif nörojen tutulum saptandı. Hafif tutulum saptanan olgularda bu kaybın kliniğe yansımadığı gözlendi. Her iki grupta SAS fonksiyon kaybının iş gücü ve sosyal aktivite kaybına yol açmadığı görüldü. EMG' de orta-ağır tutulum saptanan 10 olgunun 5'inde aynı zamanda SPN varlığı dikkati çekti. Bu olgularda EMG sonuçları klinik muayeneyle uyumsuzluk göstermekteydi. SPN varlığının EMG sonuçlarının yanlış yorumlanmasına yol açabileceği düşünüldü. Postoperatif RT uygulanmasının, SAS korunsun veya korunmasın, fonksiyon kaybını anlamlı biçimde arttırdığı belirlendi.

Electromyographic Findings of Spinal Accessory Nerve Functions after Neck Dissections

Seven H., Çalış A.B, Çelik M., Turgut S., Diler Y.

In our study, we aimed to investigate spinal accessory nerve (SAN) functions after neck dissections (ND), the effect of postoperative radiotherapy (RT) on postoperative SAN dysfunction and the effect of systemic peripheral neuropathy (SPN) on electromyographic (EMG) findings of SAN dysfunction. Twenty patients who had undergone ND (35, in total) in our clinic between December 1993 and September 1998 were studied retrospectively using postoperative subjective and objective clinical examination and EMG. Ali patients answered a questionnaire regarding postoperative discomfort, pain, Iimitation of shoulder movements and loss of daily activities. Anatomical changes, degree of active abduction of the upper extremity and muscle power were examined. Af ter routine neurological examination and routine EMG searching for any SPN, the SAN and the trapezius muscle were examined with the EMG and results were classified as normal or slight/intermediate/serious dysfunction. Three cases with the SAN sacrified showed intermediate or serious dysfunction in the EMG. Out of 32 cases with the SAN preserved, 22 (70%) showed normal findings or slight dysfunction in the EMG. In both groups, SAN dysfunction did not cause significant clinical findings and was not the primary cause of loss of daily activities. Out of 10 cases with intermediate-serious dysfunction in EMG, 5 also had findings of SPN observed during routine EMG examination. In all these cases, EMG results were not correlated to clinical symptoms and findings. So one might suggest, that the presence of SPN may cause difficulties in interpreting the EMG findings of SAN dysfunction, if it is overlooked. Postoperative RT was observed to increase the degree of SAN dysfunction, whether it is preserved or not.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:3 Syf:201-207

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale