Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Nukal Yerleşimli Nadir Lezyonlar
 

Nukal Yerleşimli Nadir Lezyonlar

Ak H., Hancı M., Tanrıverdi T., Kaçıra T., Türeci E.

Sinoviyal sarkomlar ekstremitelerin en sık görülen sarkomlandır. Bununla birlikte baş-boyun bölgesinde nadir görülürler ve literatürde nukal bölgede bildirilen olgu sayısı sadece 2'dir. Hemanjiyoperisitomlar vasküler tümörler olup nadir olarak baş-boyun bölgesinden kaynaklanabilirler. Literatürde nukal bölge kaynaklı olgu sayısı sadece 1 olarak bildirilmiştir. Bu iki tip tümör total çıkarılmadıkları takdirde nüks edip uzak metastazlara neden olabilirler. Bu nedenle en iyi tedavi şekli total cerrahi eksizyondur. Bu yazıda nukal bölge yerleşimli bir sinoviyal sarkom ve bir hemanjiyoperisitom olgusu sunulmuş ve olguların klinik, radyolojik, histopatolojik özellikleri ve tedavi şekilleri tartışılmıştır.

Rare Lesions Located in Nuchal Region

Ak H., Hancı M., Tanrıverdi T., Kaçıra T., Türeci E.

Synovial sareomas are the most eommon sarcomas of the extremities. However, theyare ra rely seen in the head and neck region and only 2 cases in the nape of the neck have been reported in the literature. Hemangiopericytomas are neoplasms of vascular origin that are rarely seen in the head and neck region. There have been only 1 case of hemangiopericytorna of the nape of the neck reported in the literature. If not totally removed, these tumors may recur locally and metastazise to the other parts of the body. Therefore, the best treatment of these lesions is total excision. In this paper one case of synovial sareoma and one case of hemangiopericytoma of the nape are presented and their clinical, radiological, histopathological features, and treatment modalities are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:3 Syf:216-224

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale