Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Larinks Tüberkülozu
 

Larinks Tüberkülozu

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Uğraş S., Özbay B.

Although laryngeal tuberculosis cases are decreasing in number the disease is stili encountered with hoarseness and painful swallowing. Although it is associated with a complication of lung tuberculosis, sometimes it occurs without any complication. A differential diagnosis of the disease, which is sometimes encountered with diseases like laryngeal carcinoma and other granulomatous diseases, is important.

Laryngeal Tuberculosis

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Uğraş S., Özbay B.

Larinks tüberkü!ozu giderek azalmakla birlikte halen görülmeye devam eden bir hastalıktır. Ses kısıklığı yanında ağrılı yutma güçlüğü yakınması olan olgularda da düşünülmelidir. Genellikle akciğer tüberkülozunun bir komplikasyonu olmasına karşın, bazen tek başına da görülebilmektedir. Larinks karsinomu ve diğer granülomatöz hastalıklar ile bu hastalığın ayırıcı tanısının yapılması önem arz etmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:3 Syf:225-229

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale