Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Parotis Bezinde Miyoepitelyal Sialadenit (MESA) Zemininde Gelişen Monositoid B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu*
 

Parotis Bezinde Miyoepitelyal Sialadenit (MESA) Zemininde Gelişen Monositoid B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu*

Ada M., Yener M., Kalekoğlu N., Banitahmaseb A., Ramazanoğlu R.

Tükürük bezi neoplastik hastalıkları tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık %3'ünü oluşturmakta ve bunların yaklaşık %7580'i parotis bezinde görülmektedir. Bu tümörlerin büyük çoğunluğu benign iken malign tümörler arasında lenfoma oldukça nadirdir. Biz bu yayında parotiste kitle ile merkezimize başvuran ve preoperatif patolojik tanı konulamayan ancak klinik muayene ve görüntüleme metodları ile malign bir lezyon ön tanısı ile operasyona alınan bir hastada görülen, miyoepitelyal sialadenit (MESA) zemininde gelişen monositik B hücreli lenfoma olgusu sebebi ile Sjögren sendromu ve lenfoma arasındaki ilişkiyi gözden geçirdik.

Monocytoid B Cell Lymphoma of the Parotid Gland Developed in Myoepithelial Sialadenitis: A Case Report

Ada M., Yener M., Kalekoğlu N., Banitahmaseb A., Ramazanoğlu R.

Neoplastic diseases of the salivary glands comprise approximately 3% of head and neck tumors and most of these are located in the parotid gland. Since most of these tumors are benign; one of the malignant tumors, Iymphomas, are extremely rare. In this report we discussed a case who represented with a complaint of mass in the parotid region and whose diagnosis was monocytic B celllymphoma developed in myoepithelial sialadenitis that was confirmed by histopathological examinaton following the operation.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:3 Syf:232-235

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale