Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Endonazal Cerrahi Sonrası Nazal Kavite Bakımında Rhinomer® Force 3 ile Serum Fizyolojik Spreyin...
 

Endonazal Cerrahi Sonrası Nazal Kavite Bakımında Rhinomer® Force 3 ile Serum Fizyolojik Spreyin...

Değer K., Keleş N., Orhan K. S., Yücel E.A.

Endonazal cerrahi (septoplasti, septorinoplasti ve endoskopik sinüs cerrahisi) uygulanan 96 erişkin hasta grubunda postoperatif nazal kavite irrigasyonu için kullanılan deniz suyu sprey (Rhinomer® Force 3) ile serum fizyolojik spreyin etkinliği prospektif olarak endoskopik muayene skorlaması ile karşılaştırıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba Rhinomer® Force 3, ikinci gruba ise serum fizyolojik sprey verildi. Her iki sprey formu ön tampon konulmuş hastalarda postaperatıf 2. gün, tampon konulmamış hastalarda ise postaperatıf 4. saatten itibaren başlanmak üzere, günde 4 defa her bir nazal kaviteye iki kez olacak şekilde 1 ay boyunca uygulandı. Hastaların postoperatif 2, 7, 15 ve 30. günlerde olmak üzere 4 mm, 00 endoskopla endonazal muayeneleri yapıldı. Her iki ilacın etkinliği istatistiksel olarak değerlendirildi. Postaperatıf 7. gün (p<0.001) ve 15. günlerde (p<0.05) Rhinomer grubunun istatistiksel olarak anlamlı derecede etkin olduğu görüldü. Bu çalışmada Rhinomer'in tek yönlü kuvvetli püskürtme özelliği ve içerdiği eser ve minör elementler ile endonazal cerrahi sonrası nazal kavite iyileşmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.

Efficacy of Rhinomer® Force 3 versus a Serum Physiological Spray in Post-operative Care of the Nasal Cavity...

Değer K., Keleş N., Orhan K. S., Yücel E.A.

The efficacy of Rhinomer® Force 3 versus serum physiological spray was compared in 98 patients who had undergone endonasal surgery (septoplasty, rhinoplasty or endoscopic sinus surgery). The patients were randamly divided into two groups and asked to use for 1 month either Rhinomer® Force 3, isotonic, sterile, undiluted sea water, or serum physiological spray was given 2 days af ter surgery in the patients with anterior nasal pack and 4 hour af ter surgery in the patients without nasal pack. Nasal status was assessed by rhinologic endoscopy, 4 mm, 00 nasal endoscope, on days 2, 7, 15 and 30 following surgery. On the 7th and 15th days, the efficacy was statistically significant for Rhinomer. In this study, Rhinomer containing trace and minor elements and providing active and dynamic cleansing of the nose, was found to be efficacious in the healing of the nasal cavity following endonasal surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:87-91

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale