Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisinde Mikrodebrider ve Komplikasyonlar
 

Endoskopik Nazal Polipozis Cerrahisinde Mikrodebrider ve Komplikasyonlar

Sütay S.

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) kronik sinüzit tedavisinde günümüzde standart yöntem olarak kabul edilmektedir. ESCye güçlendirilmiş enstrümanların girişi ile birlikte nazal poliplerin daha kolay ve güvenli bir şekilde eksizyonu mümkün olmuştur. Çalışmada nazal polipoıis nedeni ile mikrodebrider ile endoskopik cerrahi uygulanan 51 hastada (100 taraf) oluşan komplikasyonlar incelenmiştir. Olguların hiçbirinde majör komplikasyon olmamıştır. Bir hastada (% 1) orbital yağ dokusu prolapsusu, 2 hastada (%2) anterior etmoid arter kanaması, 2 hastada (%2) sfenopalatin arter kanaması, 1 hastada (% 1) ameliyata engelolan diffüz kanama, 2 hastada (%2) orta konka ile lateral duvar arasında sineşi, 3 hastanın 5 tarafında (%5) maksiller ostium stenozu görülmüştür. Sonuç olarak nazal polipoıis gibi komplikasyon olasılığının en yüksek olduğu hasta grubunda yapılan çalışmada mikrodebiderin düşük komplikasyon oranları ile güvenli ve cerrahiyi kolaylaştıran enstrüman olduğu kanısına varılmıştır.

Microdebrider and Complications in Endoscopic Surgery for Nasal Polyposis

Sütay S.

Endoscopic sinus surgery (ESS) has become a standart therapy for chronic sinusitis. Since the introduction of powered instruments for ESS, an easier and faster way of resecting polyps was established. In this study complications of ESS for nasal polyposis operated with microdebrider on 100 sides of 51 patients were examined. There were no major complications. There were 1 (1 %) orbital fat herniation, 2 (2%) anterior ethmoid artery traumas, 2 (2%) sphenopalatine artery traumas, 1(1 %) diffuse bleeding hampering the operation, 2 (2%) synechias between lateral wall and middle turbinate. Stenosis of the maxillary sinus ostia was detected on 5 sides (5%) of 3 patients. It is concluded that with its lower incidence of complications even in high risk cases such as nasal polyposis, microdebrider provides safety and ease in endoscopic sinus surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:110-114

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale