Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Görsel Geribesleme ile Vestibüler Rehabilitasyon (GGVR)
 

Görsel Geribesleme ile Vestibüler Rehabilitasyon (GGVR)

Üneri A.

Vestibüler sistem diğer duyu sistemlerinden farklı olarak yüksek adaptasyon kapasitesine sahiptir. Özellikle periferik vestibüler hadiselerde bu adaptasyon mekanizması kısa sürede işleyerek hastayı hastalık öncesi durumuna döndürür. Ancak periferik problemli hastalardan bir kısmında ve santral vestibüler problemli hastaların çoğunda bu adaptasyon çeşitli nedenlerle gelişemez ve denge sorunları ortaya çıkar. Denge bozuklukları olan bu hastalara yardımcı olmak için uzun yıllardan beri ve st ibüler rehabilitasyon programları geliştirilmektedir. Kliniğimizde bu amaçla 1995 yılından beri görsel geribesleme ile vestibüler rehabilitasyon (GGVR) tedavisi uygulamaktayız. Bu çalışmada periferik veya santral vestibüler hadiseler sonucunda GGVR uygulanmış 34 olgumuzun sonuçlarını sunuyoruz.

Vestibular Rehabilitation with Visual Feed-back (VRVF)

Üneri A.

Vestibular system has a high capacity for adaptation. The adaptation mechanism acts during peripheral vestibular incidents to improve patient to pre-disease conditions. A minority of patients with peripheral vestibular problems and a majority of patients with central vestibular problems can not develop the adaptation mechanism and balance problems ensue. Vestibular rehabilitation programs are developed in order to help patients with balance problems. We perform vestibular rehabilitation with visual feed-back since 1995. In this study, we present 34 patients treated with VRVF due to peripheral and central vestibular problems.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:115-119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale