Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Ağız Tabanında Dermoid Kist
 

Ağız Tabanında Dermoid Kist

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Dermoid kistler, baş boyun bölgesinde seyrek olarak bulunurlar. Bu bölgede en sık geliştikleri lokalizasyon kaşın 1/3 dış bölümüdür. Ağız tabanı dermoid kistleri ise nadirdir. Bu lezyonlar genelolarak yavaş büyürler ve ağrısızdırlar. En sık genç erişkinlerde görülürler. Klinik özellikleri nonspesifik olduğu için histopatolojik inceleme yapılmadan kesin tanı konulamayabilir. Bu çalışmada, ağız tabanında dermold kıstı olan 24 yaşında erkek bir hasta sunulmuştur. Literatür gözden geçirilerek bu lezyonun özellikleri tartışılmıştır.

Dermoid Cyst of the Floor of the Mouth

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Dermoid cysts are infrequently found in the head and neck. The most common location in this region is the external third of the eyebrow. Cysts of the floor of the mouth are rare. These lesions are slow growing and painless. Theyare most of ten seen in young adults_ Diagnosis before histopathological evaluation may not be possible, because the clinical presentation is nonspecific. We report here a case of a 24-year-old male with a dermoid cyst on the floor of the mouth. The literature is reviewed and the characteristics of this lesion are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:137-141

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale