Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Schwannom: Olgu Sunumu
 

Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Schwannom: Olgu Sunumu

Özlüoğlu L.N., Cabbarpur C., Çakmak Ö., Büyüklü F., Öztop İ.

Schwannomlar sinir kılıfından gelişen ve çoğunluğu baş-boyun bölgesinde olmak üzere vücudun her yerinde rastlanılabilen benign tümörlerdir. Periferik motor, duyu, kranial sinir veya sempatik sinirlerin kılıflarından kaynaklanabilirler. Servikal sempatik sinirden gelişen schwannomlar oldukça nadirdir. Makalede servikal sempatik zincirden kaynaklanmış bir schwannom vakası sunulmuştur. 22 yaşında bir bayan hasta boyunda ağrısız kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Boyundaki kitle eksize edildi ve ameliyat sonrası lezyon tarafındaki gözünde miyozis, pitozis ve enoftalmus gelişti. Patoloji sonucu schwannom olarak rapor edildi. Hastanın postoperatif 6 aylık takibinde rekürrens gelişmedi ve pitozisi kısmen düzeldi. Bu nadir vaka dolayısıyla başboyun bölgesi schwannomlarının etiyolojisi, patolojik özellikleri, klinik seyirleri ve tedavileri tartışılmıştır.

Schwannoma Arising from Cervical Sympathetic Chain: A Case Report

Özlüoğlu L.N., Cabbarpur C., Çakmak Ö., Büyüklü F., Öztop İ.

Schwannomas are benign tumers arising from the neural sheath that may occur almost in every part of the body, especially in the head and neck region. They may originate from peripheral motor, sensory, sympathetic and cranial nerves. Schwannomas originating from the servical sympathetic chain are quite rare. A case of servical sympathetic chain schwannoma is presented in this paper. Twenty-two years old woman admitted to our clinic with a painless mass at her neck. The mass was excised and myosis, ptosis, enophtalmus developed postoperatively at the same site. Histopathologic examination was reported as schwannoma. The patient has no recurrence 6 months af ter the operation, and the ptosis has partially recovered. The histopathology, etiology, and therapies of this rare pathology of the head and neck were alsa discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:2 Syf:153-156

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale