Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Baş ve Boyun Schwannomlan
 

Baş ve Boyun Schwannomlan

Özdem C., Koç C., Tuna E. Ü., Arıkan O.K.

Schwannomlar (neurilemmomalar) periferik, kranial veya otonomik sinirlerin kılıflarından kaynaklanan ve nadir görülen soliter nörojenik tümörlerdir. Yavaş büyüyen ve sıklıkla boyunda asemptomatik kitle ile kendini gösterirler. Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve anjiografi gibi görüntülerne yöntemleri tanıyıkoymada yardımcıdır. Kliniğimizde 1995-2001 yılları arasında cerrahi eksizyon sonrası histopatalojik olarak benign schwannam tanısı almış yedi hasta incelenmiştir. Lezyonlar üç hastada boynun lateralinde, iki hastada parafarengeal bölgede, bir hastada nazal kavitede ve bir hastada ise maksiller sinüs komşu luğunda lokalize idi. Servikal sempatik zincirden iki, vagal sinirden bir ve inferior orbital sinirden kaynaklanan bir olgu olmak. üzere toplam dört (%66.7) hastada ameliyat esnasında kitlelerin nöral kökenleÜ"iııeIirlendi. Bu dört olgunun cerrahi eksizyonunda konservatif davranılarak sinir fonksiyonları korunmuş, sinir greftine gerek kalmamıştır. Ancak bir hastada post-operatif dönemde Homer sendromu gelişmiş, dört ay sonra düzelmiştir. Çalışmada baş ve boyun schwannomlarının tanısı, histopatalojik özellikleri, tedavisi ve prognozu tartışılmıştır.

Head and Neck Schwannomas

Özdem C., Koç C., Tuna E. Ü., Arıkan O.K.

Schwannomas (neurilemmomas) are solitary neurogenic tumars which are observed ra rely and originating from peripheric, cranial or autonomic nerve cells. They grow slowly and frequently manifest themselves as asymptomatic masses in the neck. Imaging methods such as ultrasonography (USG), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) and angiography are helpful in the diagnosis. Between 19952001 histopathologically confirmed seven benign schwannomas were excised. Lesions were located at lateral of the neck in three patients, at parapharyngeal space in two patjents, in nasal cavity in one patient and adjacent to maxillary sinus in one patient. In tour patients (66.7%), the neural origins of the masses were cervical sympathetic chain in two, vagal nerve in one, and inferior orbital nerve in anather. The functions of the nerves were preserved in surgical excision of these tour cases via conservative approaches, thus no nerve grafting was needed. However, one patient developed Homer syndrome postoperatively, it had resolved within tour months. In this study diagnosis of head and neck schwannomas, their histopathological features, treatments and prognosis were discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:1 Syf:30

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale