Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Akut Tonsillofarenjit Hastalarında Rapid Strep A Testinin Güvenilirliği
 

Akut Tonsillofarenjit Hastalarında Rapid Strep A Testinin Güvenilirliği

Kirazlı T., Bilgen C., Uygur M.

KBB polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir bölümünü üst solunum yolu hastalıkları oluşturmaktadır. Hastalığın etkeninin viral veya bakteriyelolmasının ayrımının yapılması, hem gereksiz yere antibiyotik kullanımını önlemede hem de tedavi maliyetinin düşmesinde faydalıdır. Günümüzde ajan patojenin belirlenmesine yönelik hızlı test teknikleri mevcuttur. Yaptığımız çalışmada viral-bakteriyel tonsillofarenjit ayırımında kullanılan, hızlı testlerden biri olan, Rapid Strep A testinin güvenilirliği araştırılmıştır. Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran 31 hasta dahil edildi. Tüm hastaların muayene sonrasında boğaz kültürleri alındı ve Rapid Strep A (RSA) testi uygulandı. RSA testi pozitif olan hastalara, boğaz kültürü sonucu beklenmeden antibiyoterapi başlandı. Antibiyoterapinin başarısız olduğu dört hastada monospot testi ve heterofil antikor testi pozitif bulundu. Elde edilen bulgulara göre RSA testi poliklinik şartlarında diğer serolojik testlerle birlikte kullanıldığında klinik başarıyı arttıracağı ve gereksiz antibiyotik kullanım oranını azaltacağı için faydalı, kolay uygulanabilir, hızlı ve ucuz bir testtir.

Reliability of Rapid Strep A Test in Acute Tonsillopharyngitis

Kirazlı T., Bilgen C., Uygur M.

Upper respiratory tract infections form majority of patients who admit to ENT outpatient elinies. Differentiation of the pathogen agent either viral or bacterial is useful for decreasing treatment east and unnecessary antibiotic use. Nowadays, there are a lot of rapid test techniques that can detect causative agents. In our study, we have examined the reliability of Rapid Strep A (RSA) test which is one of the rapid tests that are used for differentiation of viral-bacterial tonsillopharyngitis. Thirtyone patients who have admitted to Ege University ENT Department were examined. After ENT examination throat cultures and RSA test were applied. Peroral antibiotherapy was given to patients with positive RSA test. Monospot test and heterophil antibody positivity was found on four patients who were RSA test positive but antibiotherapy failed. According to our results, RSA test, when used together with other serologic tests in outpatient elinies, is an easy, rapid, cheap, helpful test for increasing elinical success and decreasing unnecessary antibiotic use.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:1 Syf:36

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale