Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2002 » Okul Öncesi Kreş Çocuklarında Efüzyonlu Otitis Media
 

Okul Öncesi Kreş Çocuklarında Efüzyonlu Otitis Media

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., İnci E., Hidayeti A.

Bu çalışmada, yaşları 3-6 arasında değişen 51'i kız, 49'u erkek olmak üzere 100 kreş çocuğunun 200 kulağında efüzyonlu ot itis media ve orta kulakta negatif basınç prevalans tayini ve epidemiyolojik, etyolojik faktörler araştırılmıştır. Efüzyonlu otitis media ve orta kulakta negatif basınç prevalansının özellikle 2-6 yaş grubu çocuklarda yüksek olduğu bilinmektedir. Çocuklar kendilerinden, ailelerinden, çevrelerinden ve günlük bakımevlerinden kaynaklanan etyolojik ve epidemiyolojik risk faktörleri taşımaktadırlar. Efüzyonlu otitis media ve orta kulakta negatif basınç prevalansı bu çocuklarda yüksektir. Koruyucu hekimlikte bu hastalıkların rutin tarama ve muayenelerle takip edilmesi gerekir. Çalışmamızda çocukların hiçbir otolojik şikayetleri yokken % 19.5 oranında efüzyonlu otitis media ve %7 oranında negatif basınç prevalansı saptanmıştır. Yaş arttıkça efüzyonlu otitis media ve negatif basınç prevalansı sıklığının azaldığı, pasif sigara içiminin efüzyonlu otitis media ve negatif basınç prevalansınıarttırdığı, otitis media hikayesi olan ailelerin çocuklarında preyalansın diğer çocuklara göre daha fazla olduğu, allerji hikayesi olan ailelerin çocuklarında yine daha sık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda değişik süre anne sütü ile beslenen gruplar arasında efüzyonlu otitis media ve negatif basınç prevalansı bakımından belirgin bir fark saptanmamıştır.

Otitis Media with Effusion in Pre-school Children

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., İnci E., Hidayeti A.

Incidence of otitis media with effusion and negative pressure in the middle ear, their epidemiology and etiological factors were investigated in 200 ears of 100 children in a kindergarten. The ages of 51 girls and 49 boys were between 3-6. The incidences of otitis media with effusion and negative pressure in the middle ear are higher in the kindergarten group with reference to the 2-6 age group of the normal population. The children carry etiologic and epidemiological risk factors originating from themselves, their families, their environment and day care facilities. Otitis media with effusion and negative pressure in the middle ear prevalence are high in these children. In preventive medicine these children must be followed with screening and routine examinations. In our study we detected otitis media with effusion in 19.5% and negative pressure in 7% of children who did not have any otologic complaints. According to our findings we concluded that the prevalence of otitis media with effusion and negative pressure had a tendeney to decrease with age and increase with a history of passiye smoking, family history of allergy and otitis media. AIso in this study we did not find a significant difference in the prevalence of otitis media with effusion and negative pressure among the breast fed children who were grouped according to the duration of feeding.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:1 Syf:53

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale