Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Topikal Mometazon Furoat Nazal Sprey Tedavisinin Alerjik Rinit Kliniği, IL-4 ve IL-8 Düzeyleri Üzerine Etkisi
 

Topikal Mometazon Furoat Nazal Sprey Tedavisinin Alerjik Rinit Kliniği, IL-4 ve IL-8 Düzeyleri Üzerine Etkisi

Başak S., Eyigör H., Eyigör M., Kozacı M.

Özet Amaç: Bu çalışmada mometazon furoat nazal sprey (MFNS) tedavisinin alerjik rinitli hastaların semptomları ile muayene bulguları üzerine etkinliği ve tedavi öncesi (TÖ) / tedavi sonrası(TS) serumda ve nazal lavaj sıvılarında interlökin (IL)-4 ve IL-8 düzeylerine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: ilk muayene sırasında alerjik rinit yakınma larının en az ikisine sahip olan 22 hastanın semptomları skorIandı, muayene bulguları kaydedildi; serumda ve nazallavaj sıvısında IL-4 ve IL-8 değerleri saptandı. Hastalara günde bir kez 100 mcg MFNS (Nasonex@) başlandı. TS birinci ve dördüncü haftada semptomlar ve muayene bulguları yeniden değerlendirildi. TS dördüncü hafta nazal lavaj/serum IL-4 ve IL-8 değerleri ölçüldü. Bulgular: TÖ/TS nazal lavaj IL-8 ortalaması (sırasıyla 460.35:t41.82 pg/ml, 396.84:t43.23 pg/ml) ve IL-4 ortalaması (sırasıyla 1 0.16:t0. 75 pg/ml, 9.84:t0.27 pg/ml) istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>O.05). Semptom skorları ortalaması TÖ 17.18 (:t3.97), tedavinin birinci haftasında 10.36 (:t2.85) ve tedavinin dördüncü haftasında 9.45 (:t3.22) idi. Skor ortalamalarındaki fark istatistikselolarak anlamlıydı (X²= 32.95, p<0.001). Seröz akıntı TS dördüncü haftada anlamlı olarak azaldı (p=0.035). Konka ödeminde TÖ ile TS dördüncü hafta arasında ve TS birinci hafta ile TS dördüncü hafta arasında istatistikselolarak anlamlı bir azalma meydana geldi (sırasıyla p<0.001, p=0.002). Sonuç: Hastalarımızda MFNS tedavisi ilk haftadan itibaren anlamlı klinik bir düzelme meydana getirmiş ve bu iyileşme dördüncü haftada da artarak devam etmiştir. Muayene ile dört haftalık TS konka ödeminde belirgin bir azalma saptanmıştır. Ancak IL-4 ve IL-8 düzeylerindeki değişme bu klinik düzelmeyi açıklayacak biçimde olmamıştır. Hastalarımızda dört haftalık MFNS ile elde edilen klinik düzelmenin, bu araştırmanın kapsamı dışındaki mekanizmalara bağlı olarak ortaya çıktığını düşünmekteyiz.

The Effects of Topical Mometasone Furoate Nasal Spray Therapy on Allergic Rhinitis Symptoms, IL-4, and IL-8 Level

Başak S., Eyigör H., Eyigör M., Kozacı M.

Objectives: We investigated the effects of mometasone furoate nasal spray (MFNS) on cytokine levels of patients with allergic rhinitis and compared interleukin (IL)-4 and IL-8 levels before (BT) and af ter therapy (AT). Materials and Methods: Twenty-two patients with symptoms of allergic rhinitis were included in the study. Total rhinitis scores and physical examination findings were recorded, IL-4 and IL-8 levels were measured in serum and nasallavage. After patients received 100 mcg MFNS daily (Nasonex(R)) for a month, symptoms scores and physical examination findings were recorded on weeks one and tour, and IL-4 and IL-8 levels measu red at the end of the fourth week. Results: The mean nasallavage levels of IL-8 and IL-4 were 460.35±41.82 pg/ml and 10.16±0.75 pg/ml BT, and 396.84±43.23 pg/ml and 9.84±0.27 pg/ml AT, respectively (p>0.05). Symptom scores BT, af ter one week of therapy and at the end of fourth week were 17.18 (±3.97), 10.36 (±2.85) and 9.45 (±3.22), respectively (x²=32.95, p<0.001). Serosal secretions significantly decreased during fourth week compared to BT (p=0.035). The oedema of nasal turbinates decreased significantly at the end of fourth week (p<0.001). Conclusian: MFNS therapy significantly reduced the symptoms of rhinitis starting from the first week of treatment and were effective at the end of 4th week. There was a significant decrease in nasal oedema following the treatment. However, clinical improvement was independent from the changes in IL4 and IL-8 levels suggesting that other mechanisms might be involved in anti-inflammatory activity of mometasone turdate.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:2 Syf:75

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale