Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Bilateral Reküren Laringeal Sinir Paralizisinde Düzelme Için Krikotiroid Kaslara Botulinum Toksin Enjeksiyonu
 

Bilateral Reküren Laringeal Sinir Paralizisinde Düzelme Için Krikotiroid Kaslara Botulinum Toksin Enjeksiyonu

Kaytaz A., Gözükara F., Berk D., Ünver Ş., Kubilay U.

Amaç: insanlarda bilateral abdüktör paralizisine bağlı hava yolu obstrüksiyonunu rahatlatmak üzere botulinum toksini kullanımının araştırılması. Çalışma Tasarımı: Prospektif ön klinik çalışma. Çalışmada bilateral reküren laringeal sinir paralizisi olan ve her iki krikotiroid kasta normal nöronal aktivite sergileyen EMG'si bulunan bir hasta yer almıştır. Gereç ve Yöntem: Perkütan yaklaşım kullanılarak elektromiyografik rehberlikle her iki krikotiroid kasa botulinum toksini enjeksiyonu yapıldı. Anterior komissür merkez olarak kullanılarak vokal kordların açısı bilgisayar programı ile doğrularlan goniometre kullanılarak enjeksiyon öncesinde ve sonrasında üçpozisyonda ölçüldü: dinlenme, maksimum abdüksiyon ve addüksiyon. Sonuç: Botulinum toksini bilateral reküren laringeal sinir paralizisinin olumsuz etkilerini iyileştirebilir.

Botulinum Toxin Injections to Cricothyroid Muscles for Relief of Bilateral Recurrent Laryngeal Nerve Paralysis

Kaytaz A., Gözükara F., Berk D., Ünver Ş., Kubilay U.

Objectives: Investigation of botulinum toxin use to relieve obstruction of the airway from bilateral abductor paralysis in humarIs. Study Design: Prospective preliminary clinical study. The study included a patient in which EMG demonstrated bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis and normal neuronal activity of both cricothyroid muscles. Materials and Methods: Injection of botulinum toxin to both cricothyroid muscles were performed under electromyograpic guidance by using a percutaneous approach. The angles of the cords using the anterior commissure as the center were measured in three positions; resting, maximum abduction, and adduction before and after injection using a goniometer confirmed with computer program. Conclusian: Botulinum toxin could relieve the devastating effects of bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:2 Syf:83

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale