Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Seyrek Görülen Bir Patoloji: Kikuchi-fujimoto Hastalığı
 

Seyrek Görülen Bir Patoloji: Kikuchi-fujimoto Hastalığı

Kılıç G., Yücel Ö. T., Üner A.

Kikuchi-fujimoto hastalığı (histiyositik nekrotizan lenfadenit) etyolojisi belli olmayan benign seyirli, kendiliğinden düzelen ve kendine özgü histopatolojik görünümü olan bir hastalıktır. KIinikte lenf nodlarında büyüme, hassasiyet ve buna eşlik eden ateş ve solunum yolu enfeksiyon bulguları ile kendini gösterir. Sık görülmeyen bu hastalığın tanısı eksizyonellenf nodu biyopsisi ve histopatolojik bulgular ile konur. Kikuchi-fujimoto hastalığının spesifik bir tedavisi yoktur. Tanı koymadaki problemler nedeniyle pek tanınmayan bu hastalık klinik ve patolojik olarak tartışılmıştır.

A Rare Pathological Entity: Kikuchi-fujimoto Disease

Kılıç G., Yücel Ö. T., Üner A.

Kikuchi-fujimoto disease (histiocytic necrotizing Iymphadenitis) is a benign self-limiting disease with unknown aetiology. It is characterized by enlargement of Iymph nodes, which may be tender and can be accompanied by fever and other upper respiratory tract symptoms. Diagnosis is usually rendered with excisional biopsy of Iymph nodes and through histopathological findings. There is not any treatment for this disease. This unknown disease due to difficulties in diagnosis was discussed with clinical and pathological findings.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:2 Syf:100

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale