Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Trakeal Stenozda Median Sternotomi ile Trakeal Rezeksiyon ve Uç-uca Anastomoz
 

Trakeal Stenozda Median Sternotomi ile Trakeal Rezeksiyon ve Uç-uca Anastomoz

Katılmış H., Öztürkcan S., Yaşar H., Hakkı A., Sezgin K.

Kliniğimizde 1995-2001 yılları arasında operasyonu yapılan on olgu incelenmiştir. Olguların hepsi sadece trakeal stenozlu olup birlikte larengeal stenoz mevcut değildi. Tüm hastalarımızda etiyolajik nedenin yoğun bakımda uzun süreli entübasyon olduğu belirlendi. Olgularımızın tümüne tedavi olarak trakeanın segmental rezeksiyonu ve uç-uca anastomoz uygulandı. Nüks nedeniyle iki olguya tekrar müdahale edilerek median sternotomi ile trakeanın üst mediastende superiore deplase edilmesi sağlanır yeniden uç-uca anastomoz yapıldı. Sonuç olarak uygulanan yöntemin özellikle deneyimli kişilerce yapıldığında kabul edilebilir morbiditesi olan başarılı bir yöntem olduğu görüşündeyiz.

Median Sternotomy Approach for Tracheal Resection and End-to-End Anastomosis in Tracheal Stenosis

Katılmış H., Öztürkcan S., Yaşar H., Hakkı A., Sezgin K.

Ten cases operated in our dinic between 1995 and 2001 were investigated retrospectively. All of them had only tracheal stenosis but not laryngeal stenosis. The cause of the stenosis were found to be prolonged intubatian in intensive care units for all of the patients. The resection of the tracheal stenotic segment and end-to-end anastomosis were performed to the patients. Two of the cases developed stenosis again and they underwent a second end-to-end anastomosis with the superior mobilization of the trachea by a median sternotamy approach. We think that the procedure is a useful method with an acceptable morbidity if it is performed by experienced surgeons.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:2 Syf:104

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale