Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Rosai-Oorfman Hastalığı (Masif Lenfadenopatili Sinüs Histiositozis): Olgu Sunumu
 

Rosai-Oorfman Hastalığı (Masif Lenfadenopatili Sinüs Histiositozis): Olgu Sunumu

Özüdoğru E., Çaklı H., Küçük S., Bildirici K.

Rosai-Dorfman hastalığı idyopatik histiosit praliferasyonu ile seyreden nadir görülen bir hastalıktır. Masif lenfadenopatili sinüs histiositozis olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Hastalık yaygın ağrısız lenfadenopati, yüksek ateş, lökositoz, eritrosit sedimentasyon hızında artma, polikianal hipergamaglobulinemi, kilo kaybı ile seyrederek değişik organların tutulumuna neden olabilir. Kesin tanısı lenf beıi biyopsilerinin histopatolojik olarak incelenmesi sonucu koyulabilmektedir. Tedavisi için antibiyotikler, kortikosteroidler, radyoterapi ve kemoterapi denenmiş ancak etkili bir tedavi şekli henüz ortaya konamamıştır. Bu hastalığa bağlı ölüm, hayati organ tutulumlarının olduğu durumlarda, çok nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yazıda kliniğimize boynunda ağrısız, ele gelen şişlik şikayeti ile başvuran ve yapılan tetkikler ile boyun lenf bezi biyopsisi sonucu benign sinüs histiositozis tanısı konmuş olan 52 yaşında kadın hastamızın bulguları ve tedavisi literatür bilgileri ile karşılaştırılmıştır.

Rosai-Dorfman Disease (SinusHistiocytosis with Massiye Lymphadenopathy): A Case Report

Özüdoğru E., Çaklı H., Küçük S., Bildirici K.

Rosai-Dorfman disease is a rare benign idiopatic histiocytic proliferative disorder. It is alsa known as sinus histiocytosis with massive Iymphadenopathy. The disease is characterized by painless cervical Iymphadenopathy, variably associated with fever, elevated erythrocyte sedimentation rate, weight lass, polydanal hypergammaglobulinaemia, involvement of extra nodal organs such as brain, breast, skin, orbit ear, and gastrointestinal tract, upper respiratory tract, spine. The cause of this disease is stili unknown. The precise diagnosis is performed by Iymph node biopsy. Various treatment modalities indude surgery, chemotherapy, antibiotics, steraids, radiotherapy or the combination of these have been tried, but convenient therapy model hasn't been emerged. Most of them have been reported to regress spontaneously. Death is a very rare complication and reported due to infiltration of vital organs. In this report the findings of a 52 years old woman who was admitted to dur dinic with painless cervicallymphadenopathy is presented, the findings and the treatment is compared with the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:2 Syf:110

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale