Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Topikal İmidazolin TürevIeri ve Oral Psödoefedrinin Dekonjestan Etkilerinin Sağlıklı Kişilerde Akustik Rinometri ile...
 

Topikal İmidazolin TürevIeri ve Oral Psödoefedrinin Dekonjestan Etkilerinin Sağlıklı Kişilerde Akustik Rinometri ile...

Samim E., Göçmen H., Kılıç R., Bayız Ü., Özdek A., Tarhan E., Övet G.

Amaç: Topikal imidazolin türevieri ve oral psödoefedrinin nazal mukoza üzerindeki dekonjestan etkilerini sağlıklı kişilerde akuslik rinometri (AR) ile objektif olarak değerlendirmek ve bu ilaçların etkinliklerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: On üç kişiden oluşan 7 farklı olgu grubunun her birine,S farklı imidaıalın türevi (oksimetazolin %0.05, indanazolin 1.18 mg/ml, ksilometalOlin %0.1, tetrahidrolOlin %0.1 ve nafazolin 0.5 mg/ml), oral psödoefedrin (60 mg) ve plasebo olarak serum fizyolojik (SF) uygulandı. Test ilaçları uygulanmadan hemen önce ve uygulandıktan 20, 40, 240 ve 480 dakika sonra AR ölçümleri yapıldı [araştırma zamanı (AZ) 0-4]. Akustik rinometri ile elde edilen total nazal volüm (tVOL) değerleri her bir ilacın farklı zamanlardaki etkinliğini ve ilaçların birbirlerine göre etkinliklerini değerlendirmek için karşılaştırıldı. Bulgular: Her ilacın farklı zamanlardaki dekonjestan etkisi başlangıç ölçümü ile karşılaştırıldığında; oral psödoefedrinin sadece AZ3'te dekonjestan etki sağladığı görüldü. Tüm imidazolin türevierinin AZ1 ve 2'de dekonjestan etki gösterdikleri, indanalOlin dışındaki imidazolin türevieri için bu etkinin AZ3'te de devam ettiği, fakat AZ4'te hiçbir ilacın dekonjestan etkisinin kalmadığı görüldü. ilaçlar birbirleri ve SF ile karşılaştırıldığında AR ile ölçümlerde tek doz oral psödoefedrinin SF'den farklı bir dekonjesyon sağlamadığı görüldü. En güçlü dekonjestif etkiyi tetrahidrozolinin sağladığı tespit edildi. Sonuç: Oral psödoefedrinin sağlıklı nazal mukoza üzerine dekonjestif etkisi tespit edilememiştir. imidaıalın türevieri içerisinde en uzun ve en güçlü dekonjestif etkiyi tetrahidrozolin göstermektedir.

Evaluation of Decongestive Effect of Topicallmidazoline Derivatives and Oral Pseudoephedrine with Acoustic...

Samim E., Göçmen H., Kılıç R., Bayız Ü., Özdek A., Tarhan E., Övet G.

Objectives: To evaluate the decongestive effects of topical imidalOline derivatives and oral pseudoephedrine in healthy subjects and to compare their decongestive potentials by using acoustic rhinometry (AR). Materials and Methods: Seven groups each containing 13 cases were included in this studyo Each group was tested with one of the 7 test medications [5 different imidazoline derivatives (oxymetazoline 0.05%, indanazoline 1.18 mg/ml, xylometazoline 0.1%, tetrahydrololine 0.1%, naphaloline 0.5 mg/ml), oral pseudoephedrine (60 mg) and physiologic saline]. AR measurements were conducted just before and 20, 40, 240 and 480 minules after the administration of test medication [investigation time (IT) 0-4]. Measured total nasal voltimes (tVOL) at each IT were compared with each other to evaluate the decongestive effeel of each medicalian and to compare their decongestive potentials. Results: Oral pseudoephedrine showed a decongestive effeel only at 113. Ali imidalOline derivatives showed significant nasal decongestion at IT1 and IT2. These decongestive effects have continued at 113 for all imidaloline derivatives except indanazaline. No test medicalian showed nasal decongestion at IT4. Comparison of decongestive effects of medications with physiologic saline showed that a single dose oral pseudoephedrine has no superior decongestive effeel lhan physiologic saline. The most patent decongestive effeel was achieved with tetrahydrololine. Conclusian: As far as AR evaluations are concerned, one single dose of oral pseudoephedrine has no decongestive effeel on healthy nasal mucosa. Tetrahydrozoline was found to be most patent nasal decongestant.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:1 Syf:20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale