Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Sinonazal Cerrahide Farklı İntravenöz Sedasyon Teknikleri
 

Sinonazal Cerrahide Farklı İntravenöz Sedasyon Teknikleri

Koç C., Kaya T., Büyükkoçak Ü., Özcan Ş.

Amaç: Lokal anestezi altında uygulanan sinonazal cerrahide, intravenöz sedasyon için kullanılan dört farklı anestezik medikasyonun hemodinamiye etkileri ve yan etkileri karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Septoplasti veya fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi geçiren seksen hasta, rastgele dört gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara midazolam (0,07 mg/kg) ve fentanyl (1 fJg/kg/dk), intravenöz (iV), ikinci gruptaki hastalara fentanyl (1 fJg/kg), iv ve propofol infüzyonu (2 mg/kg/sa), üçüncü gruptaki hastalara midazolam (0,07 mg/kg), iv ve remifentanil infüzyonu (0.05 fJg/kg/dk), dördüncü gruptaki hastalara ise propofol (2 mg/kg/sa) ve remifentanil (0.05 fJg/kg/dk) infüzyonu uygulandı. Bütün hastalarda elektrokardiyografi, kan basıncı ve satürasyon şeklinde standart monitörizasyon yapıldı. Sekiz ölçüm periyodunda alınan veriler istatikselolarak analiz edildi: 1: ameliyat öncesi (bazal), 2: intravenöz medikasyon sonrası, 3: lokal anestezi sonrası, 4: ameliyat başlangıcından hemen sonra, 5, 6, 7: ameliyat süresince ve 8: ameliyat bitiminde. Bulgular: Kalp hızı ve kan basıncı seyrinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi. Sedasyon sonrası satürasyon değerleri gruplar arasında farklı bulundu (p<0.01). Hemodinamik parametreler, midazolam ve remifentanil alan hasta grubunda stabil seyretti. Propofol ve remifentanil alan hastalarda ameliyatın ikinci yarısında görülen hipoventilasyon dışında yan etki gözlenmedi. Sonuç: Sinonazal cerrahide lokal anestezi ile birlikte uygulanan sedasyon tekniklerinden, midazolam-remifentanil kombinasyonu oldukça stabil hemodinami sağlamaktadır. Yan etkilerinin azlığı bakımından propofol-remifentanil kombinasyonu midazolam-remifentanile alternatif olabilir.

Different Intravenous Sedation Techniques During Sinanasal Surgery with Local Anaesthesia

Koç C., Kaya T., Büyükkoçak Ü., Özcan Ş.

Objectives: To compare the haemodynamic and adverse effects of different intravenous sedation techniques during sinanasal surgery with local anaesthesia. Materials and Methods: Eighty patients undergoing septoplasty or functional endoscopic sin us surgery were studied. Patients were randamly assigned into one of four groups (n=20/group), Group i received midazolam (0.07 mg/kg) and fentanyl (1 ı-ıg/kg), group II received fentanyl (1 fJg/kg) and propofol (2 mg/kg/h), group III received midazolam (0,07 mg/kg) and remifentanil (0,05 fJg/kg/min), and group LV received propofol (2mg/kg/h) and remifentanil (0.05 fJg/kg/min). Cardiovascular monitaring including electrocardiography, mean arterial pressure and oxygen saturation was applied to all patients. The readings; baseline (1), after intravenous medication (2), af ter local anesthesia (3), at the beginning of the operation (4), during the operation (5, 6, 7) and at the end of the operation (8), were analyzed. Results: There were statistically significant differences among the groups in saturation after sedation (p<0.01). Haemodynamic parameters remained more stable in group-I. In group-IV, no side effect occurred, except a decrease in saturation, at the second part of the operation. Conclusion: The combination of midazolam and remifentanil provided more stable haemodynamic parameters during sinanasal surgery. Propofol and remifentanil may be an alternative technique in respect to less si de effects except hypoventilation

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:1 Syf:25

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale