Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel
 

Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel

Han T., Koç A., Veyseller B., Ersözlü T., Bilgili M.

Larengosel, larenks sakkülünün içi hava ile dolu dilatasyonudur. infekte jarengosel, larengopiyosel olarak adlandırılmaktadır. Etyolojisi bilinmemektedir, fakat hem konjenital hem de edinsel faktörler ile ilişkisi olabilir. Bu yapılar asemptomatiktir ve başka nedenlerle yapılan radyolojik incelemelerde tesad_fen saptanır. Semptomatik larengoseller nadir lezyonlardır. Üst hava yolu obstrüksiyonu ile başvuran bir larengopiyosel olgusu, bu lezyonun anatomisi, etiyoloji, klinik seyri ve tedavisi gözden geçirilerek tartışıldı.

Mixed Laryngopyocele: A Case Report

Han T., Koç A., Veyseller B., Ersözlü T., Bilgili M.

A laryngocele is an aif filled dilatation of the saccule of the larynx. An infected laryngocele is called a laryngopyocele. The etiology is unknown but it might be related to both congenital and acquired factors. These lesions are usually asymptomatic and are incidentally discovered during radiologic studies for unrelated conditions. Symptomatic laryngoceles are unusual lesions. A case of laryngopyocele presenting with an upper airway obstruction is discussed with a review of the anatomy, etiology, clinical course and the management.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:41 S:1 Syf:36

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale