Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Mevsimsel Allerjik Rinitte Lökotrien Reseptör Antagonisti ile Antihistaminik Tedavisinin Karşılaştırılması
 

Mevsimsel Allerjik Rinitte Lökotrien Reseptör Antagonisti ile Antihistaminik Tedavisinin Karşılaştırılması

Döner F., Yarıktaş M., Şahin Ü. İ., Ünlü M.

Lökotrienler ve histamin allerjik rinitin hem erken hem de geç faz mediatörleri arasındadır. Histamin burun kaşıntısı, rinore ve aksırığa; lökotrienler ise nazal konjesyon ve rinoreye neden olan mediatörlerdendir. Montelukast güçlü bir lökotrien reseptör antagonisti, loratadin nonsedatif etkili bir antihistaminiktir. Bu çalışmada, mevsimsel allerjik rinitli hastaların yakınmalarının düzeltilmesinde montelukast ve loratadinin etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Mevsimsel allerjik rinitli toplam 78 hastaya 20 gün boyunca montelukast 10 mg (1. grup) (n=20), montelukast 10 mg ile loratadin 10 mg birlikte (2. grup) (n=19), loratadin 10 mg (3. grup) (n=20) ve plasebo amaçlı kapsül (4. grup) (n=19) verildi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası yakınma ve muayene bulguları istatistikselolarak karşı laştı rı Idı. Buna göre, mevsimsel allerjik rinit tedavisinde 2. grup, 1. ve 3. gruptan daha etkilidir. Üçüncü grubun 1. gruba göre bir üstünlüğüyoktu. ikinci grupta allerjik rinit yakınmaları daha iyi düzelmektedir. Bu nedenle mevsimsel allerjik rinit tedavisinde antihistaminiklerle birlikte lökotrien reseptör antagonistinin birlikte kulllanımı daha fazla yarar sağlayacaktır.

Comparison of Leukotriene Receptor Antagonist and Antihistamine Therapy in Seasonal Allergic Rhinitis

Döner F., Yarıktaş M., Şahin Ü. İ., Ünlü M.

Leukotrienes and histamine are both earlyand Iate phase mediators in allergic rhinitis. Histamine causes nasal itching, rhinorrhea and sneezing. Leukotrienes cause nasal congestion and rhinorrhea. Montelukast is a patent leukotriene receptor antagonist. Loratadine is a nonsedating antihistamine. The purpose of this study was to determine the effect of montelukast and loratadine in patients with seasonal allergic rhinitis. In this study, 78 patients with seasonal allergic rhinitis were randamly allocated to receive 1 of the fallawing 4 treatments for 20 days: montelukast 10 mg (1st group) (n=20), montelukast 10 mg with laratadine 10 mg (2nd group) (n=19), laratadine 10 mg (3rd group) (n=20) and placebo (4th group) (n=19). Before and after medical treatment, complaint and rhinoscopic findings of patients were compared statistically. Our results showed that concomitant loratadine and montelukast treatment was the most effective therapy among the 4 groups alarle. There was no differerlee between the 1 st group and the 3rd group. Second group may provide better relief in allergic rhinits symptoms. Concominant antihistamine and leukotriene receptor antagonist usage may provide additive clinical relief for allergic rhinits.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:4 Syf:252

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale