Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Ani işitme Kaybında Sigara Alışkanlığı
 

Ani işitme Kaybında Sigara Alışkanlığı

İnci E., Güçlü E., Altuğ T., Mamak A., Erişir F.

Günümüzde ani işitme kaybı etyolojisinde en kabul gören görüş koklea perfüzyonunun bozulmasıdır. Sigaranın dolaşım sistemi üzerine olan etkileri bilindiğinden, etyolojisinde dolaşım bozukluğunun önemli bir roloynadığı savunulan ani işitme kaybında, sigara alışkanlığının da bir risk faktörü olabileceği fikrinden yola çıkıldı. 1998-2001 yılları arasında, özel bir hiperbarik oksijen tedavi merkezinde ani işitme kaybı tanısıyla medikal tedavi (steroid + hemodilüsyon vs.) ile beraber hiperbarik oksijen tedavisi gören 66 hasta yaş, cinsiyet ve sigara alışkanlıkları açısından sorgulandı. Hastalardan, hiç sigara kullanmayanlar ve eski içiciler "sigara içmeyenıer" grubuna alınırken, aktif sigara kullananlar "halen içiciler" grubuna dahil edildi. Türk Toplumu'ndaki ve hasta grubumuzdaki erkek ve bayanların, yaş, cinsiyet dağılımı ile sigara içme oranları istatistikselolarak karşılaştırılarak ani işitme kaybında risk faktörü olarak sigara içme alışkanlığı araştırıldı. Hastaların 27'si (%40.9) bayan, 39'u (%59.1) erkek idi. Bayanlardan 9'unun (%33.3) ve erkeklerden 22'sinin (%56.4) pozitif sigara içme anamnezi mevcut idi. Toplam sigara içenlerin sayısı 31 (%46.9), sigara içenler arasında da kadın erkek oranı 9/22 (%29/ %71) olarak tespit edildi. Türk Toplumu ile hasta grubumuzun yaş ve cinsiyet dağılımı arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı (p>O,05). Hasta grubumuzdaki erkeklerin sigara içme oranı (%56.4) ile Türk Toplumu'ndaki erkeklerin sigara içme oranları (%60) arasında istatistikselolarak anlamlıfark bulunamadı (p>0.05). Yine grubumuzdaki bayanların sigara içme oranı (%33.3) ile Türk Toplumu'ndaki bayanların sigara içme oranı (%20) arasında istatistikselolarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Bu bulgular neticesinde ani işitme kaybında, sigara içme alışkanlığının bir risk faktörü oluşturmadığı sonucuna varıldı.

Smoking Habits in Sudden Hearing Loss

İnci E., Güçlü E., Altuğ T., Mamak A., Erişir F.

The most widely accepted theory about the etiology of sudden hearing loss is disturbance of cochlear perfusion. Because of its well-known effects on circulation, smoking could be a risk factor for sudden hearing loss, in the etiology of which disturbance of perfusion has an important role. 66 patients that received hyperbaric oxygen treatment in a private center from 1998 to 2001 in addition to medical treatment (systemic steroids and hemodilution) for sudden hearing 1055, were question ed about their age, sex and smoking habits. Patients who never smoked and form er smokers were taken to the group of "non-smokers" and the ones who stili smoke to "active smokers" group. Age, sex and smoking rates of the men and women from our study group were compared statistically to the values from the Turkish population and smoking habits were investigated as a risk factor for sudden hearing loss. 27 (40.9%) of patients were female, and 39 (59.1 %) were male. 9 (33.3%) of females and 22 (56.4%) of males had a positive history of smoking. The total number of smokers was 31 (46.9%) and female/male ratio among smokers was found as 9/22 (29% /71 %). There was no statistically significant difference of age and sex distribution between our group and the Turkish population (p>0.05). There was no significant difference between smoking rates of the males of our group (56.4%) and the males of the Turkish population (60%) (p>0.05). The difference was again not significant between smoking rate of females of our group (33.3%) and that of the Turkish population (20%) (p>0.05). In regard of these findings we concluded that smoking doesn't constitute a risk factor for sudden hearing loss.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:4 Syf:269

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale