Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu (Latero-Servikal Fonksiyonel Disseksiyon)
 

Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu (Latero-Servikal Fonksiyonel Disseksiyon)

Keser R.

Baş boyun kanserlerinin, latero-servikal lenfatik sisteme olan metastazlarının cerrahi tedavisinde, 20. yüzyılın başlarından (George Crile 1906) itibaren radikal boyun disseksiyonu uygulanmaktadır. Ancak zamanla bunun destrüktif bir yöntem olduğu, boyun lenfatiklerinin tümünü çıkarmak amacıyla, boynun kas, damar, sinir gibi patoloji içermeyen yapılarının da eksizyonunun, anatomik ve fonksiyonel deformitelere neden olduğu görülmüştür. Bu arada bazı cerrahlar bilateral elektif boyun disseksiyonlarında, spinal aksesuar sinirleri ve bir vena jugularis intema'nın korunmasını önermişlerdir. Cerrah ve anatomi profesörü olan Osvaldo Suarez (Cordoba, Arjantin) boyun kas, damar sinirleri ile bunları saran fasialar, boyun lenf yolları-ganglionlarının yerleşimi ve drenajı ile ilgili anatomik çalışmalar yapmış; "fonksiyonel boyun disseksiyonu" adını verdiği cerrahi tekniğin, temel prensiplerini belirlemiş ve uygulamaya başlamıştır. Bocca (1962), Calearo, Teatini, Pignataro bu konudaki çalışmaları ve yayınları ile fonksiyonel boyun disseksiyonunun uluslararası alanda yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bu yazıda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde 35 yıldan beri uyguladığımız fonksiyonel boyun disseksiyonunun anatomik prensipleri, cerrahi teknik ayrıntıları ile belirtilmektedir.

Functional Neck Dissection (Latero-Cervical Functional Dissection)

Keser R.

Radical neck dissection is being used as a treatment modality in the metastasis of head and neck cancer to latero-cervical Iymphatic system from the beginning of 20th century. By the time it has been considered as a destructive approach; excision of nonpathologic tissues like muscles, nerves and veins of the neck leads to anatomic and functional deformities. Some surgeons proposed to maintain nervus spinalis accessorius and vena jugularis interna during bilateral elective neck dissection. Osvaldo Suarez, professor of anatomy and neck surgeon, studied neck muscles, veins, nerves and their fascias, Iymphatic pathways-Iymph hode locations and their drainages, and described the basic principles of "functional neck dissection". Bocca, Calearo, Teatini and Pignataro studied on this subject and published articles on the principles of functional neck dissection and strengthened this technique's worldwide acceptance. In this article, anatomical principles with details of surgical techniques of functional neck dissection, which we had been performing for 35 years at the Ear, Nose and Throat Clinics of Ankara University, will be reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:4 Syf:274

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale