Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Larengeal Tüberküloz
 

Larengeal Tüberküloz

Külekçi M., Topak M., Delibaş K., Garça F., Şahin A.

Larengeal tüberküloz larenksin granülomatöz hastalıkları arasında en sık görülenidir. Son çalışmalarda larengeal tüberkülozun klinik davranışında değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Bu yazımızda kliniğimizde histopatolojik olarak larenks tüberkülozu tanısı almış beş olgumuz sunulmuştur. Sonuçlarımıza göre ortalama yaş 36 olup, 4 erkeğe karşılık 1 kadın hastamız mevcuttu. 3 hastamızda akciğer radyografik bulgusu tüberküloz yönünden negatif olarak tespit edildi. Ses kısıklığı en sık görülen semptom olup larengeal lezyonlar spesifik yerleşim göstermemekteydiler. Larenks kanseri düşünülen, özellikle erkek hastalarda akciğer grafisi negatif olsa da larenks tüberkülozu akla gelmeli ve hastanın öyküsü ve sistemik bulguları bu yönden titizlikle değerlendirilmelidir.

Laryngeal Tuberculosis

Külekçi M., Topak M., Delibaş K., Garça F., Şahin A.

Laryngeal tuberculosis is the most frequent granulomatous disease of the larynx. Recent studies have described a change in the clinical features of laryngeal tuberculosis. We present 5 cases of laryngeal tuberculosis treated at our department. The results showed a mean age of 36 years, a male predominance, and 3 patients with negative chest radiographic findings. The prominent presenting symptom was hoarseness. Laryngeal lesions did not show any predilection for specific laryngeal sites in our series. Physicians should cansider tuberculosis in the differential diagnosis of laryngeal disease especially in males with negative chest radiographs. In this regard, the medical historyand physical examination of these patients must be evaluated meticulously.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:4 Syf:286

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale