Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Larinkste Yerleşimli Ankasitik Kist: Olgu Sunumu
 

Larinkste Yerleşimli Ankasitik Kist: Olgu Sunumu

Dadaş B., Çınar U., Başak T., Seven H., Yiğit Ö., Turgut S., Topuz E., Alkan S., Yıldırım C., Ünlü M.

Onkositik kistik lezyonlar larinkste nadir görülürler. Genellikle ventrikül veya yalanCl korddan köken alırlar. Sıklıkla yaşlı insanlarda görülür ve klinik bulgu olarak ses kısıklığı yaparlar. Seromüsinöz gland ve duktuslarda yaşa bağlı gelişen onkositik metaplazi sonucu oluşurlar. Uygun tedavi yöntemi mikrolaringoskopik cerrahi ile tam çıkarılmalarıdır. Bu yazıda larinkste nadir görülen onkositik kist tespit ettiğimiz olguyu sunarak hastalığın klinik, histopatolojik ve tedavisi ile ilgili özelliklerini gözden geçirdik.

Oncocytic Cyst of the Larynx: A Case Report

Dadaş B., Çınar U., Başak T., Seven H., Yiğit Ö., Turgut S., Topuz E., Alkan S., Yıldırım C., Ünlü M.

Oncocytic cystic lesions of the larynx are uncommon occurrences. The laryngeal cysts generally originate from the ventricles or false cords and occur in gıder age groups. Hoarseness is the most common clinical manifestation. Their pathogenesis is considered to be the result of oncocytic metaplasia, apparently related to aging of cells in the seromucinous gland and ducts. Complete microlaryngoscopic removal is the treatment of choice. An unusual case of oncocytic cyst of the larynx is described. The pathologyand treatment are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi C:40 S:4 Syf:298

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale