Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2003 » Ani işitme Kaybında Risk Faktörleri
 

Ani işitme Kaybında Risk Faktörleri

Güvenç M., Cansız H., İnci E., Güçlü E., Banitahmaseb A., Mamak A., Yılmaz S.

Özet:Amaç: Sigara içme alışkanlığı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesteroleminin ani işitme kaybında bir risk faktörü olup olmadığı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Ani işitme kaybı tanısı ile 1999-2002 yılları arasında tedavi edilen 39'u (%54.2) erkek, 33'ü (%45.8) kadın toplam 72 hastanın ortalama yaşı 36.94 ±15.24 olarak tespit edildi. Olguların sigara içme alışkanlığı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesterolemi oranları Türk toplumundaki oranlar ile karşılaştırıldı. Bulgular: 24 erkek (%61.5) ve 8 kadın (%24.2) hastada sigara içme alışkanlığı, 4 erkek (% 10.3) ve 4 (% 12.1) kadın hastada hipertansiyon, 1 erkek (2.6) ve 2 kadın (%4.1) hastada diabetes mellitus, 4 (%4.2) hastada hiperkolesterolemi tespit edildi. Çalışmamızdaki risk faktörleri oranları Türk toplumundaki oranlarla karşılaştırıldığında aralarında istatistikselolarak anlamlıfark bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Bu bulgular neticesinde ani işitme kaybında sigara içme alışkanlığı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperkolesteroleminin risk oluşturmadığı sonucuna varıldı.

Risk Factors in Sudden Hearing Loss

Güvenç M., Cansız H., İnci E., Güçlü E., Banitahmaseb A., Mamak A., Yılmaz S.

Objectives:To investigate the role of smoking, hypertension, diabetes mellitus and hypercholestrolemia as risk factors in the development of sudden hearing loss. Materials and Methods: 39 male (54.2%) and 33 female (45.8%) totally 72 patients with a mean age of 36.94 ± 15.24 years were compared with the Turkish population about the rates of smoking, hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia. Results: 24 male (61.5%) and 8 females (24.2%) were smokers. 4 male (10.3%) and 4 females (12.1 %) had hypertension. 1 male (2.6%) and 2 females (4.1 %) were diabetic. 4 (4.2%) of all cases had hypercholesterolemia. These risk factor rates from our study were not statistically different from the rates of the Turkish population (p> 0.05). Conclusion: We concluded that smoking, hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia are no risk factors for the development of sudden hearing loss.

Türk Otolarengoloji Arşivi 41/3-2003 Sy:151-155

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale